Door op 9 januari 2014

Er komt een oeververbinding, maar wat voor een?

Sinds vijf jaar maakt een oeververbinding voor de ontwikkeling van de Scheveningse Haven en het Norfolkterrein onderdeel uit van de plannen. De mooie ruimte in de Scheveningen Haven, wordt ingevuld met wonen, winkels, cultuur en horeca. Maar ook veel bedrijvigheid ten behoeve van de visserij rond de derde haven en op het Noordelijk havenhoofd voor de realisatie van de viscluster met nieuwe vishoreca en vakantiewoningen. Het gebied moet dan wel ontsloten worden, zodat een “rondje haven” mogelijk wordt met aansluiting op de nieuwe boulevard. De vaste oeververbinding is daarom een vast onderdeel van de ontwikkeling van Scheveningen Haven. Het idee is sinds 2010 om een kabelbaan aan te leggen voor fietsers en voetgangers. Eind 2012 is er een haalbaarheidsstudie naar een kabelbaan uitgevoerd.

Kabelbaan

Rondje haven in 2016
Wat is onze ambitie voor de prachtige boulevard en haven?

Wandelend of fietsend vanuit Scheveningen Bad komen bezoekers via de nieuwe boulevard van Morales uit bij het Noorderstrand met drukte rond de sportactiviteiten bij beachcity en tal van havenactiviteiten rond het Adriaan Maasplein. Hier maakt men – te voet of met de fiets – de oversteek naar de andere kant van de haven. Aan de andere kant van de havenmond gaan bezoekers het tijdelijk theater binnen, brengen een bezoekje aan een van de winkels aan de Derde Haven of ze vinden er een plekje aan de kade voor een hapje en een drankje in de zon. Anderen pakken de fiets om hun weg door de haven te vervolgen, langs de zeilschepen in de Derde Haven en de Kom in de richting van het nautisch centrum. Daar kan men eenvoudig via de brug over de Pijp naar de jachthaven en de vele restaurantjes in de Tweede Haven. Of men wandelt of fietst weer terug richting Eerste Haven voor een vers visje rond de visafslag of een bezoek aan Fishworld”.

Een ambitie die staat en moet mogelijk worden met een goede oververbinding over de havenmond. Maar is dit een kabelbaan?

Kaartje Haven

Aanbesteding: geen kabelbaan
Middels een Europese aanbesteding heeft in 2013 de selectie plaatsgevonden van de meeste geschikte marktpartij om een oeververbinding te ontwerpen, te realiseren en te exploiteren.

De oeververbinding mag het scheepvaartverkeer niet hinderen, moet bestand zijn tegen zee, zout, zand en wind, en volgens afspraken deugdelijk worden onderhouden. De te kiezen techniek is daarbij overgelaten aan de markt. Het beoogde resultaat van de aanbesteding is een geïntegreerde aannemings-/exploitatieovereenkomst voor maximaal 20 jaar. Daarna is de gemeente eigenaar van de oeververbinding. Er zijn uiteindelijk twee biedingen ingediend. Op basis van deze vooraf vastgestelde criteria is Trekwerk BV de winnaar van de Europese aanbesteding. Trekwerk BV richt zich normaal op technische toneelinstallaties.

Zij biedt een brug-met-zweefpont aan. Een beproefd concept in Europa. De brug met zeefpont kost de gemeente €6,5 miljoen. De tweede aanbieder heeft ingeschreven o.b.v. kabelbaantechniek, met uiteindelijk een fors hogere prijs voor de gemeente ten opzichte van de brug met zweefpont.

Zweefbrug

Een oversteek maken met lift en brug of via de zweefpont is niet gratis. De passant betaalt €2,50. Een oversteek voor voetgangers via trappen en brug is gratis en vrij toegankelijk.

Zweefbrug
Beoordeling van het ingediende plan leidt tot een aantal conclusies. Het idee van een stalen brug met zweefpont in de monding van de haven oogt bijzonder. Moet je nu in de monding van een industriële haven een zweefpont heen en weer laten gaan? Is dit voor de visserij wel een goede en nautisch veilige oplossing, gezien het Nederlandse kustklimaat? Is dit een toeristische attractie? En zijn hangende gondels wel veilig voor bezoekers bij harde wind?

De exploitatie
Een zweefpont – uniek in Nederland – is in meerdere landen (Frankrijk, Spanje en in Wales) een beproefde techniek voor een oversteek over haven of rivier. Wel zijn dit situaties waar een rivier moet worden overgestoken en geen kleine havenmond. Gebruikers zijn natuurlijk meer geneigd om een dergelijke zweefpont te gebruiken als men anders tientallen kilometers moeten omrijden. Dit is in Scheveningen niet het geval. Gaan gebruikers, met de fiets aan de hand, met de lift naar boven en weer naar beneden voor €2,50 per keer? Of in een pontje? Hagenaars willen eigenlijk al niet betalen voor de fietsenstalling in Binnenstad, laat staan voor een retourtje boulevard. Daarbij zitten we aan de andere kant van de boulevard in onze maag met een ander toeristisch object met grote exploitatieproblemen.

Kosten
De oplossing kan niet worden gerealiseerd met het beschikbare budget van €3 miljoen. Het is een duurdere oplossing. Het college stelt nu voor om het tekort te dekken met een bedrag van €3,5 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve, opgenomen in het weerstandsvermogen van de programmabegroting 2014. Het college stelt dat het risico van budgetoverschrijding zich voordoet en dus aanspraak gemaakt kan worden op het weerstandsvermogen.

Een oeververbinding is nodig voor de verdere ontwikkeling van Scheveningen. En die ambitie staat. De PvdA wil nu de beste oplossing kiezen voor Scheveningen. In de raad zullen wij hierover een eindoordeel vellen.

Jos de Jong,
PvdA-woordvoerder Scheveningen