Door op 3 juni 2016

Etnisch profileren is hardnekkig verschijnsel

Deze week laaide de discussie rond etnisch profileren weer op, na de aanhouding van zanger Typhoon. De combinatie van dure auto en huidskleur was verdacht voor de agenten die hem aanhielden. Op basis van uiterlijk worden mensen verschillend behandeld. Niet alleen door de politie, ook in het uitgaansleven, of gewoon in het dagelijks verkeer. Het is geen nieuw verschijnsel, wel een hardnekkig verschijnsel.Het kan niet.

De discussie over etnisch profileren is niet nieuw in Den Haag. Het gevoel van miskenning en buitensluiting is niet van vandaag. Het Actiecomité “Herstel van Vertrouwen en Amnesty wakkerden twee jaar geleden de discussie aan over etnisch profileren in onze stad. Op basis van stevige signalen en vele ervaringen, met name in onze achterstandswijken.

Pas na de rellen vorig jaar in de Schilderswijk die ontstonden na het overlijden van Mitch Henriquez, kwam er een ruiterlijke erkenning van politie en gemeentebestuur: ook bij de Haagse politie wordt etnisch geprofileerd en komt discriminatie voor. Er werden concrete maatregelen aangekondigd om de verhoudingen tussen politie en bewoners in de stad in rustiger vaarwater te brengen. Via opleiding en programma’s om het begrip tussen bewoners en politie te vergroten en via een impuls voor de diversiteit in het korps wordt gewerkt aan verbeteringen. Ook is de politie vaker met bodycams in de wijken. Wij zien dat er hard wordt gewerkt om de verhoudingen te verbeteren en scherper te zijn op etnisch profileren.

Volgende week spreekt de gemeenteraad over de vorderingen op het terrein van veiligheid. De PvdA zal dan vragen naar de effecten van de maatregelen die zijn genomen. Discriminatie en etnisch profileren mogen niet. Het mag niet zo zijn dat de ene Hagenaar anders wordt behandeld dan de ander. Wij zullen daar buitengewoon scherp op toezien. Heb je vervelende ervaringen, klop aan bij Bureau Discriminatiezaken of meld het ons. Iedereen moet zich veilig en thuis kunnen voelen in ons Den Haag.