Door Abderrahim Kajouane op 3 juni 2016

Extra impuls werkgelegenheid hard nodig in Den Haag

Vandaag wordt in gemeenteraad de stand van zaken van de plannen op economie en werkgelegenheid besproken. De PvdA wil een extra impuls voor de werkgelegenheid van lager en middelbaar opgeleiden in Den Haag. Zij profiteren nog nauwelijks van de economische groei.

Het college investeert fors om de Haagse economie en werkgelegenheid een extra impuls te geven. De economie in Den Haag groeit en het aantal banen in de stad neemt toe. Veel mensen profiteren echter nog niet van de lichte groei die de Haagse economie door maakt. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is nog altijd 10% van de beroepsbevolking werkloos, een stuk hoger dan het landelijke gemiddelde van 6,9%. Van het aantal nieuwe banen was vijf jaar geleden nog 33 procent voor lager opgeleiden, dat was vorig jaar 30 procent. Het aantal banen voor hoger opgeleiden steeg in deze periode van 33 naar 37 procent. De kans op een baan voor lager en middelbaar opgeleiden neemt razendsnel af, het aandeel van deze groep in de Haagse samenleving neemt toe. Dit baart de PvdA groter zorgen.

De lage inkomensgroepen profiteren te weinig. De huidige investeringen in de economie zijn met name gericht op het hoger segment. Dat is een goede eerste stap, maar het leunt teveel op eventuele trickle-down-effecten. Gerichte maatregelen zijn nodig gericht op de onderkant van de arbeidsmarkt. Via gemeentelijke investeringen en gerichter economisch beleid, moet hier de werkgelegenheid worden gestimuleerd. Ook moet de taalbeheersing worden versterkt, zodat de kans op werk toeneemt. Het gaat om mensen die met tal van andere uitdagingen te kampen hebben. Vooral voor jongeren, ouderen, mensen met een lage en middelbare opleiding, migranten en andere achtergrond. Werkzoekenden in Den Haag zijn vooral lager opgeleid, er is sprake van een mismatch en verdringing door hoger opgeleiden op de arbeidsmarkt.

De PvdA wil extra werkgelegenheid creëren door meer publieke investeringen te doen. Publieke investeringen met als doel het creëren van meer werkgelegenheid onder lager en middelhoog opgeleiden in onze stad. Investeren in verduurzaming en renovatie van woningen, investeren in de leefomgeving en zorg. Vraag aan bedrijven in de stad social return toe te passen. Stimuleer en faciliteer de wijkeconomie en de maakindustrie in onze stad. Investeringen gericht op het groter maken van de koek, maar ook beter verdeeld. Meer werk, meer groei, juist voor de meer kwetsbare groepen in onze stad.


Investeringen in onze stad zorgen voor meer banen. Investeringen om te kunnen groeien, om vervolgens te bouwen en investeren in sociale projecten. Door de wijkeconomie aan te jagen zorgen we ervoor dat iedereen werk kan vinden dat bij je past. Iedereen moet in deze stad even veel kansen en mogelijkheden hebben. #iedereengoedwerk

Abderrahim Kajouane

Abderrahim Kajouane

Abderrahim is Raadslid en woordvoerder op het gebied van onderwijs, economie, krachtwijken, integratie en burgerschap en financiën. “Dienend leiderschap, meer participatie, solidariteit en creativiteit. Den Haag is een prachtige stad en is in de afgelopen jaren mede dankzij de bijdrage van de PvdA fors vooruit is gegaan. Daar ben ik trots op. Er zijn echter

Meer over Abderrahim Kajouane