Door op 11 september 2013

Extra subsidiegeld voor groene daken

De gemeente Den Haag stelt € 250.000,- extra beschikbaar voor de subsidieregeling Groene Daken. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat besloten.

In de afgelopen jaren zijn er met behulp van de subsidie al 230 nieuwe groene daken (25.000 m2) aangelegd in Den Haag. Het oorspronkelijke budget van € 630.000,- is daarmee uitgeput. Met de aanvullende € 250.000,-  kan er nog eens 10.000 m2 groen dak worden aangelegd.
 
Wethouder Rabin Baldewsingh (Duurzaamheid): “In 2040 willen we dat Den Haag een klimaatbestendige stad is. Dat doel kunnen we alleen bereiken met de hulp van alle Hagenaars, met mensen die zelf verantwoordelijkheid nemen. De gemeente wil daarom graag mensen ondersteunen bij de aanleg van een groen dak door een deel van de kosten te blijven subsidiëren”.
 
Groene daken hebben een positieve invloed op het terugdringen van fijnstof, op de waterhuishouding en op de geluidshinder en de hitte die de stad genereert. Daarnaast hebben groene daken een positieve invloed op de groenbeleving van mensen. Door de uitbreiding van het subsidiebudget kan een aantal aanvragen met substantiële oppervlaktes alsnog gehonoreerd worden en kunnen nieuwe aanvragen weer in behandeling worden genomen.
 
Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op : http://denhaag.nl/home/bewoners/to/Subsidie-groene-daken.htm

Bron: Denhaag.nl