Door op 24 december 2015

Fijne kerst en een goed 2016!

Beste stadsgenoten,

De PvdA in Den Haag wenst u een fijne kerst en een goed en gezond 2016!

Dit jaar was voor Den Haag een jaar met vele hoogtepunten en soms ook dieptepunten. Dankzij de inzet van vele actieve bewoners en tal van maatschappelijke organisaties klimt Den Haag nu langzaam uit het economisch dal. Het is nu zaak ervoor te zorgen dat daadwerkelijk iedereen gaat meeprofiteren. Daarvoor zijn sociale keuzes cruciaal: dat we woningen realiseren voor midden en lage inkomensgroepen, dat we meer mensen aan het werk krijgen, dat mensen de taal spreken, uit de armoede komen en dat we onze voorzieningen op orde hebben: de schuldhulpverlening, het welzijnswerk en de zorg. Daarvoor zijn ook investeringen nodig die goed zijn voor de stad en goed zijn voor alle bewoners.

U heeft zich dit jaar weer met veel energie en hartstocht ingezet voor de stad. Dat waarderen wij zeer. Allemaal voelen we de verantwoording voor de stad, dat maakt de stad sterk en sociaal. Het maakt mij trots. Trots dat wij met zijn allen deze stad elke dag een stapje vooruit proberen te helpen. Trots dat we samen optrekken voor een stad waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Ook het komende jaar wil de Partij van de Arbeid samen met u werken aan dit prachtige Den Haag. Dat doen we door in te zetten op goed en eerlijk werk voor iedereen. Door ons hard te maken voor goede zorg in de eigen buurt. Elke straat van Den Haag moet op orde zijn: schoon, heel en veilig. En iedereen moet in onze stad fatsoenlijk en betaalbaar kunnen wonen. Op deze onderwerpen gaan we ons ook het komende jaar weer keihard inzetten. We werken daarmee aan #1DenHaag. Een stad waarin iedereen mee kan doen.

Dat kunnen wij niet zonder u. Daarom hoop ik dat wij elkaar ook het komend jaar weer veel spreken. Belt u ons gerust met uw suggesties, vragen en opmerkingen. De raadsleden van de PvdA-fractie zijn gemakkelijk te bereiken. Maar we komen ook graag naar u toe. Om ons te laten informeren, te laten rondleiden door uw wijk, op uw werk of bij de organisatie waar u zich inzet. Daarmee kunnen we elkaar versterken. En dat is goed voor onze sociale stad achter de duinen.

Ook in 2016 werken we graag met u samen aan onze mooie stad. Ik kijk uit naar onze samenwerking!

Met hartelijke groet,

Martijn Balster
Fractievoorzitter PvdA Den Haag


 

 

Uitnodiging nieuwjaarsborrel

Namens het bestuur en de fractie van de Haagse Partij van de Arbeid wensen wij je hele fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2016!

Graag nodigen wij je ook meteen uit voor onze nieuwjaarsborrel: deze vindt plaats op 8 januari vanaf 19:30 uur in Cafe Rootz (Grote Marktstraat 14).

Tijdens de borrel zullen Martijn Balster (fractievoorzitter) en Albert Jan Pomper (afdelingsvoorzitter) vooruitblikken op het komende politieke jaar. Verder hebben we enige woorden van een bekende partijgenoot in petto, die we nog niet verklappen. Ten slotte heffen we met wethouder Rabin Baldewsingh het glas op een mooi en waardevol 2016.