Door op 7 juli 2014

Fijne zomer!

Op 21 juli begint het reces. Dit is de laatste nieuwsbrief voor die tijd en daarom wil de PvdA iedereen alvast een fijne zomer wensen.

Na de zomer staat er weer genoeg op stapel: het bestuur van de PvdA presenteert haar bestuursplan en de eerste ledenvergadering komt er dan alweer aan. Met elkaar – het afdelingbestuur, de fractie, onze leden en de inwoners van de stad – gaan we vooruit! Werken aan een stad waarin iedereen dezelfde kansen kan grijpen en iedereen prettig woont.