Door op 16 mei 2013

Financieel overschot moet terug naar de stad

De PvdA wil dat het financiële overschot van 115 miljoen zo snel mogelijk alsnog wordt geïnvesteerd in de stad. Minimaal de helft van deze ‘meevaller’ wordt wat onze fractie betreft nog in deze collegeperiode ingezet om een inhaalslag te maken met nog niet gestarte of vertraagde projecten, zoals de aanleg van fietspaden en ondergrondse vuilcontainers.

Het college heeft het afgelopen jaar kennelijk extra zuinig willen omgaan met het beschikbare budget. Bij de presentatie van de Jaarrekening 2012 toverde de wethouder dan ook het verrassend grote overschot van 115 miljoen uit zijn hoge hoed.

Ik vind dat geen goede zaak, aangezien wij in datzelfde jaar aan zeer veel Hagenaars hebben gevraagd de broekriem aan te halen. We hebben een aantal pijnlijke maatregelen moeten treffen, waarvan je je nu kunt afvragen of ze allemaal in die mate noodzakelijk waren. Ik noem bijvoorbeeld de bezuinigingen op de bibliotheken en het Koorenhuis. In dat licht is het extra wrang dat er nu opeens zoveel geld over blijkt te zijn.

In tijden van crisis moet iedereen een steentje bijdragen daar zijn we het allemaal over eens. De PvdA is echter niet voor ‘bezuinigen om te bezuinigen’. Het moet wel een doel dienen. Op die manier kijken wij ook naar een maatregel als belastingverhoging. Als dit duidelijk en zichtbaar nodig is om voorzieningen in onze stad in stand te kunnen houden, ook of zelfs juist in tijden van crisis, dan zullen wij die maatregel niet schuwen.

Het college kiest ervoor om met deze ‘meevaller’ de financiële situatie in 2017 veilig te stellen. Zoals ik vandaag in een interview met de Telegraaf* zei, wij vinden het niet nodig om het nieuwe college na de verkiezingen in een gespreid bedje te laten starten. En mocht dat noodzakelijk zijn om onze voorzieningen in stand te houden dan pleiten wij zelfs voor een substantiële, jaarlijkse verhoging van de OZB en een verhoging van de toeristenbelasting. Dat onze gemeente zo’n beetje de laagste OZB heft van alle Nederlandse gemeenten is wat ons betreft een twijfelachtige eer.

Bas Sepers,
Woordvoerder Financiën

* Zie ook het artikel “PvdA wil meevaller snel weer uitgeven”, door Alexander Bakker in de Telegraaf van 16 mei 2013.