Door op 27 januari 2016

Frank Slooten en Mikal Tseggai nieuwe bestuursleden

Op 8 december 2015 heeft de ALV van de PvdA Den Haag ingestemd met het procesvoorstel voor de vervulling van de vacatures in het afdelingsbestuur. Een verslag van deze vergadering is onder deze link te vinden.

De kandidaatstellingscommissie heeft begin januari gesprekken gevoerd met alle sollicitanten voor de drie vacante posities van algemeen bestuurslid. Hierbij ging het om het invullen van de vacature bestuurslid vrijwilligers en daarnaast die van aspirant-penningmeester en aspirant-secretaris. Dit laatste vanwege het stoppen aan het einde van deze bestuursperiode (mei 2016) van de huidige penningmeester en secretaris.

Op voordracht van de kandidaatstellingscommissie hebben twee nieuwe leden zitting genomen in het huidige afdelingsbestuur.

Bestuurslid vrijwilligers
Voor de positie van bestuurslid vrijwilligers is dat Mikal Tseggai. Mikal is in korte tijd een bekend gezicht geworden binnen de Haagse PvdA-afdeling en binnen de Haagse politiek. De commissie ziet in Mikal een partijgenote die politieke inhoud combineert met organisatievermogen, veel inzet en enthousiasme.

Penningmeester
Als aspirant-penningmeester heeft Frank Slooten zitting genomen in het bestuur. Frank is sinds kort één van de trekkers van het succesvolle wijkteam ReVa. Frank is betrokken bij de afdeling en is als persoon gedreven en zorgvuldig. Frank kan de rol van penningmeester accuraat gaan invullen en tevens een bijdrage leveren aan een actief en initiatiefrijk bestuur.

Helaas hebben zich geen kandidaten gemeld voor de rol van aspirant-secretaris. Tijdens de gesprekken met kandidaten heeft de commissie dit aan de orde gebracht, maar ook op basis daarvan is geen geschikte kandidaat gevonden.

Mikal Tseggai en Frank Slooten zullen per direct aan het bestuur worden toegevoegd. Dit voorjaar start de procedure voor het nieuwe bestuur voor de periode 2016-2018. Meer informatie daarover volgt op korte termijn.