Door op 8 mei 2017

Garandeer specialistische zorg voor gehandicapte kinderen!

Leven met een kind met een zware handicap is vaak ingewikkeld. De overheid is er om ouders te ondersteunen en te helpen waar dat nodig is. De afgelopen weken luidden de ouders van deze kinderen de noodklok. Via #ikziejewel wordt op twitter aandacht gevraagd. KassaTV wijdt er een uitzending aan en in een artikel in de Volkskrant blijkt dat de ouders van ongeveer drieduizend zwaar gehandicapte thuiswonende kinderen zich zorgen maken over de vergoeding van de dure en specialistische behandeling en begeleiding die hun kind nodig heeft. Sinds de decentralisatie van de zorg bekostigt Het Rijk die niet langer vanuit de AWBZ en verwijst naar de gemeente. Gemeentes zijn volgens het artikel niet altijd bereid om de kosten op zich te nemen.

Ik vind het schrijnend om te zien hoe de ouders van deze kinderen omvallen omdat ze van het kastje naar de muur gestuurd worden. Ik weet niet of in Den Haag ouders tegen dezelfde probleem aanlopen, maar als dat zo is, zou de gemeente haar verantwoordelijkheid moeten nemen, de ouders ontzorgen en de zorg garanderen. Aangezien er vorig jaar in Den Haag 12,6 miljoen euro overbleef op jeugdbeleid en jeugdzorg is dat het minste dat we kunnen doen voor deze ouders.

Daarom hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college. De vragen vind je hier.