Door op 29 september 2017

Geboren en getuige in de Schilderswijk: met verbinding gaan we discriminatie tegen

Maandagavond werd ‘Geboren en getuige in de Schilderswijk’ in Theater de Vaillant gepresenteerd, een onderzoek van de Haagse Hogeschool naar het vertrouwen van jongeren in de politie. Wat volgde was een goed en interessant debat tussen jongeren, politie en wijkbewoners. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat veel jongeren weinig vertrouwen hebben in de politie en zich gediscrimineerd en etnisch geprofileerd voelen.

Erkenning, daar begint de aanpak van discriminatie. Uit de vele ervaringsverhalen tijdens het debat blijkt dat ook weer. Elkaar leren kennen, in gesprek gaan, neemt vooroordelen weg. Daar moet tijd voor zijn en is tijd voor nodig. Maar het volstrekt helder dat bewoners die zo vaak te maken krijgen met discriminatie daar zo snel mogelijk van af willen.

Hopelijk heeft het rapport van de Haagse Hogeschool dat effect. Dat er nog meer aandacht komt voor verbinding. Dat de politie bereid is te leren en te investeren in diversiteit. En discriminatie in welke vorm ook bespreekbaar is. Wijkagenten komen in het onderzoek naar voren als een positieve uitzondering , omdat ze bekend zijn in de wijk, goed contact hebben met jongeren en regelmatig een potje mee voetballen. Het kán dus wel, die verbinding!

Daarom hebben we met GroenLinks aan het college gevraagd wat zij van de onderzoeksresultaten vinden, wat de politie de afgelopen jaren heeft gedaan om discriminatie en etnisch profileren tegen te gaan, en met welk effect. En het belangrijkste: wat we als stad nu gaan doen om met de uitdagingen die nog voor ons liggen aan de slag te gaan.

ControlAltDelete, Amnesty en de Haagse Hogeschool, ontzettend bedankt voor het organiseren van het debat!