Door op 11 juli 2014

Gebruik de denkkracht van Den Haag

Bewonersorganisaties en groepen actieve burgers (bv. buurtpreventieteams) spelen een belangrijke rol in de stad. Veel bewoners nemen initiatieven in hun wijk of stadsdeel die ook goed passen in andere delen van de stad of die andere bewoners kunnen inspireren tot nieuwe activiteiten. Zo namen bewoners in de Schilderswijk het initiatief om opnieuw actie te voeren tegen meeuwenoverlast (http://www.omroepwest.nl/nieuws/08-07-2014/schilderswijk-gaat-de-strijd-aan-met-etensresten-agressieve-meeuwen-en-poepende-du). De PvdA gelooft dat deze mooie actie mogelijk ook in ander wijken succesvol zou kunnen zijn. De PvdA zou graag zien dat dit soort initiatieven actief gedeeld worden tussen bewonersorganisaties en actieve bewonersgroepen.

PvdA-raadslid Lobke Zandstra stelde het college de volgende vragen:

  1. Bent u met ons van mening dat bewonersorganisaties en bewonersgroepen veel van elkaar kunnen leren en dat veel denkkracht verloren gaat als iedereen steeds opnieuw het wiel moet uitvinden?
  2. Bent u bereid een nieuwsbrief of website te faciliteren waar bewonersorganisaties en bewonersgroepen goede voorbeelden en nieuwe initiatieven kunnen uitwisselen? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u concreet bereid om het initiatief uit de Schilderswijk en de bijbehorende poster in PDF te verspreiden onder de bewonersorganisaties en bewonersgroepen in onze stad, zodat het initiatief in andere wijken met meeuwenoverlast navolging kan krijgen?