Door op 25 januari 2013

Geen horecaovervloed in Weimarstraat

In de Weimarstraat tussen de Beeklaan en de Weimarstraat zal volgens het nieuwe bestemmingsplan nog maar ruimte voor zijn voor 8 nieuwe lichtehoreca-gelegenheden tegenover de 26 die werden voorgesteld. Een amendement van PvdA-raadslid Jos de Jong legde deze wijziging vast.

Met het amendement, dat mede werd ondertekend door D66, SP, HSP, GL en CDA, wordt een wildgroei aan nieuwe horeca in deze winkelstraat voorkomen. De Jong: “Zesentwintig nieuwe horecagelegenheden in de Weimarstraat is natuurlijk van de gekke. Voor deze plek in het bestemmingsplan hebben wij wethouder Norder dan ook gevraagd het toegestane aantal drastisch terug te brengen. Fijn dat dat nu geregeld wordt.”

De PvdA-er vroeg de wethouder aansluitend om met zijn collega Kool (Economie) een specifiek gedifferentieerd beleid te ontwikkelen, zodat ook op andere plekken in de stad maatwerk mogelijk wordt gemaakt. Dit beleid moet naast de lichte horeca ook gericht zijn op de zogenoemde ondergeschikte horeca. Met dat laatste wordt gedoeld op detailhandel met een koffiecorner en/of een spit, oven of grill.

Zevensprong
De Jong riep het college tevens op om geen extra horeca meer toe te staan aan de Zevensprong. De Jong zou zelfs liever het huidige aantal teruggebracht willen zien worden. Bij een grootschalige politieactie op de Zevensprong in 2011 kwamen tal van misstanden aan het licht. De actie werd gehouden na klachten van ondernemers en omwonenden.