Door Martijn Balster op 1 maart 2017

Geen huurkosten voor bewonersorganisaties

Bewonersorganisaties vormen het hart van de Haagse Kracht: Hagenaars die zich vrijwillig inzetten voor een fijne wijk, activiteiten organiseren en daar zoveel mogelijk mensen bij betrekken. Daarom verdienen zij zoveel mogelijk ondersteuning vanuit de gemeente, om hun ontzettend belangrijke werk te kunnen blijven doen.

Van verschillende actieve Hagenaars in de stad horen we dat het steeds moeilijker is om gratis of goedkoop onderdak te vinden voor hun vergaderingen en activiteiten. Het schijnt dat sinds kort bewonersorganisaties huur moeten betalen om gebruik te maken van buurthuizen, terwijl dit voorheen gratis was. Deze bewonersgroepen krijgen geen subsidie, betalen vaak alles uit eigen zak en hebben daardoor niet de middelen om de huur op te brengen.

Zo kwam ons een voorbeeld ter ore van een organisatie die activiteiten voor volwassenen en kinderen organiseren, en om deze reden op een dag voor een dichte deur stonden omdat de beheerder van het pand de toegangscode had veranderd. De kinderen werden vervolgens weer naar huis gestuurd.

Juist bewonersorganisaties verdienen zoveel mogelijk ondersteuning, zeer goedkoop of gratis onderdak is daar de basis van. Dat is ook precies waar buurthuizen wat ons betreft voor zijn bedoeld.

Daarom hebben we hierover schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder. Heeft u meer voorbeelden of ideeën hoe bewonersorganisaties beter ondersteund kunnen worden? Mail dan naar pvda@denhaag.nl.

Lees hier de schriftelijke vragen

 

 

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de PvdA Den Haag en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Vol overtuiging heb ik me kandidaat gesteld voor de gemeenteraad. Graag zet ik me in voor een sociale stad. Ik woon nu tien jaar in Den Haag en ben erg verknocht geraakt aan onze mooie stad

Meer over Martijn Balster