Door op 1 maart 2017

Geen huurkosten voor bewonersorganisaties

Bewonersorganisaties vormen het hart van de Haagse Kracht: Hagenaars die zich vrijwillig inzetten voor een fijne wijk, activiteiten organiseren en daar zoveel mogelijk mensen bij betrekken. Daarom verdienen zij zoveel mogelijk ondersteuning vanuit de gemeente, om hun ontzettend belangrijke werk te kunnen blijven doen.

Van verschillende actieve Hagenaars in de stad horen we dat het steeds moeilijker is om gratis of goedkoop onderdak te vinden voor hun vergaderingen en activiteiten. Het schijnt dat sinds kort bewonersorganisaties huur moeten betalen om gebruik te maken van buurthuizen, terwijl dit voorheen gratis was. Deze bewonersgroepen krijgen geen subsidie, betalen vaak alles uit eigen zak en hebben daardoor niet de middelen om de huur op te brengen.

Zo kwam ons een voorbeeld ter ore van een organisatie die activiteiten voor volwassenen en kinderen organiseren, en om deze reden op een dag voor een dichte deur stonden omdat de beheerder van het pand de toegangscode had veranderd. De kinderen werden vervolgens weer naar huis gestuurd.

Juist bewonersorganisaties verdienen zoveel mogelijk ondersteuning, zeer goedkoop of gratis onderdak is daar de basis van. Dat is ook precies waar buurthuizen wat ons betreft voor zijn bedoeld.

Daarom hebben we hierover schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder. Heeft u meer voorbeelden of idee├źn hoe bewonersorganisaties beter ondersteund kunnen worden? Mail dan naar pvda@denhaag.nl.

Lees hier de schriftelijke vragen