Geen tekentafelbeleid, maar juist samen de stad maken

22 maart 2019

Inbreng van Martijn over het Central Innovation District tijdens de commissie Ruimte (20/03/2019)

Voorzitter, Het Central Innovation District. De naam kan beter. Dat had de wethouder ook al erkend. U weet dat we een prijsvraag hebben uitgeschreven. We komen snel met de binnengekomen suggesties en gaan er dan natuurlijk helemaal vanuit dat de wethouder ze serieus neemt. Er komen echt al superleuke suggesties binnen

Voorzitter, dat is gelijk de rode draad voor dit debat. De plannen gaan zo snel, dat de raad en de stad het niet kunnen bijhouden. Dat we snel moeten bouwen, roerend eens. Maar een paar basale stappen in bewonersparticipatie en raadsbetrokkenheid!? Anders kunnen we wel ophouden hier.

Voorzitter, bewonersorganisaties en andere actieve bewoners – Mariahoeve, Bezuidenhout, Laakhavens – vertellen me dat er niet over de gebiedsagenda’s met ze gesproken is. Klopt dat? Welke participatie heeft in aanloop van de agenda’s überhaupt plaatsgevonden met de stad?

En alles komt bij elkaar in de maquettes van Cannes. Nooit, nooit, nooit heeft deze raad gesproken over deze plannen. Er schijnt al een buitenruimteplan te zijn voor het HS. De woontorens al getekend en uitgedeald? Hoe kan dat?

Waarom betrekt de wethouder de stad niet? Waarom betrekt de wethouder de raad niet? Wat is de verklaring? Voorzitter hier passen excuses. U dient dit verhaal – ik heb het over de NVU’s Laakhavens – in te trekken en eerst met de stad en de raad in dialoog te gaan. Graag die excuses en een verhaal over hoe u de stad hier en in de rest van het CID gaat betrekken.

Voorzitter, is de wethouder bereid eerst met een plan voor bewonersparticipatie te komen. Een plan voor planvorming met de buurten eromheen, met de stad. Pas daarna te komen met NvU’s voor gebiedsdelen? En ik zou er ook voor willen pleiten om van de gebiedsagenda’s een raadsvoorstel te maken.

En zou de wethouder, zoals twee weken geleden door Riek Bakker gesuggereerd, een expertcommissie in te stellen die ons (college en raad) gevraagd en ongevraagd adviseert over bewonersparticipatie en innovatieve oplossingen in het gebied: om aan kwantitatieve en kwalitatieve eisen te voldoen. Prachtige internationale voorbeelden gehoord ook gisteren waar ze dit ook samen doen. Wisdom of the crowd.

Na het samen stad maken, komt de inhoud van het plan. Wonen, werken, leven. Nou wonen.

Hoe voorkomen we dat er straks alleen singles van 40 jaar en ouder in appartementjes van 40 m2 op grote hoogte voor 1500 euro per maand vereenzamen? Nu heten dat microwoningen, in mijn tijd heetten dat kamers. Lijkt gechargeerd, maar niet ondenkbaar… De enige manier om aan de betaalbaarheidsambities te voldoen.

Gisteren een goede bijeenkomst van platform stad. Conclusie van ontwikkelaars, corporaties en deskundigen: er is geen goede reden om boven de 70 meter te bouwen. Echt: Synthus Achmea, BPD, HaagWonen, ze zeggen. Kan niet zo. Financieel onhaalbaar, onbetaalbaar voor bewoners en buitengewoon slecht voor de leefomgeving. Ziet de wethouder mogelijkheden om de plannen op deze kennis aan te passen? En daarbij te kijken naar alternatieven met hoge dichtheid?

Betaalbaar wonen. U kent ons verhaal. Hoe hard zijn de normen? Sociale woningbouw ex studentenwoningen? Niet bouwen en beheren door marktpartijen, maar door corporaties. Middeldure huur eeuwig middelduur? Betaalbare koop? Het kan dus niet met deze hoogte? Wat doet u?

Voorzitter, ik zou willen pleiten voor een betaalbaar woningbouw fonds, waarin een verplichte afdracht moet worden gedaan. U doet dat straks ook voor de mobiliteit. Uit dat fonds kunnen corporaties putten om betaalbaar te bouwen en te voldoen aan de 30 procent verplichting. Wat vindt het college daarvan?

Voorzitter, dan het economisch programma. Wat ligt hier nu onder? Wat voor soort bedrijvigheid? Ik zie wel onderwijs, innovatie en ambtenaren. Maar ik zie nog nauwelijks iets voor MBO / HBO? Kunt u de economische onderbouwing geven?

Krijg een beetje trickle down pukkels… Kent u die? Maar daar schieten mensen die een vak geleerd hebben weinig mee op… Er zou toch ook werk komen voor mensen zonder startkwalificatie, MBO, etc.?

Dan, voorzitter. Wat we ook bouwen, het gaat effect hebben op de leefomgeving. Op de scholen, op de buitenruimte, het verkeer. Zijn die effecten een beetje in beeld?

Waar is de LER? Is die nu al toegepast? Lijkt er niet op. Eerst doen, dan verder praten?

Voorzitter, voordat er nota’s van uitgangspunten komen zou het fijn zijn als we een beetje weten, hoe u het verkeer wilt regelen, het OV wilt versterken, de buitenruimte inricht. Wat worden de richtlijnen hiervoor?

Voorzitter, ik rond af. Het moet een inclusief gebied worden. Het staat er zo af en toe wel, maar ik zie nog weinig concrete plannen om dat ook echt te fiksen. Dan moet er meer overtuigingskracht zijn voor wonen, werk en leefomgeving dan er nu is. Heel benieuwd naar de aanpassingen op basis van raad en nog belangrijker van de stad.

Als u dat echt serieus neemt, maakt u een pas op de plaats en gaat u met ons, maar vooral ook met de stad om tafel. Geen tekentafelbeleid, maar samen stad maken.