Geen toren van Babel op de plaats van de Sacramentskerk

13 april 2018

De Sacramentskerk gaat plaats maken voor een villapark met 12 woningen tussen de 8 ton en 1,3 miljoen euro. Daarom spijkerden we vijf stellingen op de deur van de kerk in de Vogelwijk. Deze woningen doen geen recht aan de wensen en behoeften van de stad.

De druk op de woningmarkt is gigantisch. Gezinnen, starters, mensen met een modaal inkomen kunnen geen betaalbaar huis meer vinden. Ook mensen uit de welvarende Vogelwijk niet. En wat bouwen we op zo’n binnenstedelijke locatie? Onbetaalbare villa’s. Dat is niet uit te leggen.

Volgende week donderdag zal de gemeenteraad besluiten over het bestemmingsplan dat de bouw van de 12 villa’s mogelijk maakt. Wij doen een laatste poging om het stadsbestuur op andere gedachten te brengen. Voor niemand is dit een mooie oplossing. Sterker nog: het is een draak van een uitkomst van een inspraakproces, waarbij gekozen is voor een oplossing die niet het minste verzet leidt uit de buurt, maar vooral ook geen oplossing biedt voor de uitdagingen in de stad. Ik geloof niet dat de Vogelwijk en Den Haag zitten te wachten op deze villa’s. Ik doe een beroep op de redelijkheid en de noodzaak om betaalbaar te bouwen in Den Haag.

Met een knipoog naar Luther die dik 500 jaar geleden met zijn 91 stellingen op de kerk in Wittenberg, aandacht vroeg voor misstanden, vragen wij met vijf stellingen het stadsbestuur voor een laatste maal de plannen te herzien. Bewoners, stadsbestuur: bezint, eer ge begint. Dit plan kan nog van tafel. Door volgende week niet in te stemmen met dit bestemmingsplan, kunnen we de weg open zetten voor een plan met betaalbare woningen, waar de hele stad wat aan heeft.

  1. Geen toren van Babel: geen villa’s hier maar betaalbare woningen.
  2. Gemeenteraad, vel een Salomonsoordeel: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
  3. Laat een huis geen rib uit je lijf kosten.
  4. Zoekt een betere oplossing en gij zult vinden.
  5. Hoogmoed komt voor de val.

Wat zie jij het liefste op de plek van de Sacramentskerk?

(Foto: Wikipedia Commons / Joris)