Door op 28 november 2015

Gemeente Den Haag neemt 200 mensen op beschutte werkplekken in dienst

Zo’n 18.000 chronisch zieken en gehandicapten krijgen van de gemeente eind dit jaar een extraatje van 50 euro. Ook neemt het Haagse stadsbestuur nog eens 200 mensen met een beperking in dienst.

 

 

Chronisch zieken en gehandicapten hebben in het recente verleden zwaar te lijden gehad onder rijksbezuinigingen. Volgens de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, sociale zaken) kunnen zij een gemeentelijk douceurtje heel goed gebruiken.

Die geste (en de daarmee gepaard gaande kosten van negen ton) ziet  de wethouder als een kwestie van ‘solidariteit’. Dat geldt ook voor zijn plan om de komende jaren 200 mensen met een geestelijke of fysieke arbeidsbeperking in gemeentedienst te nemen. Het gaat om Hagenaars die vóór de zogeheten participatiewet bij een sociale werkplaats terecht kwamen. De eerste vijftig kunnen uiterlijk 1 maart aan het werk.

Straatvegers
,,Den Haag is de eerste gemeente in Nederland die deze werknemers een ambtenarenstatus geeft,” benadrukt Baldewsingh . ,,Zo  verzekeren we hen langdurig van werk, een rechtvaardig loon en goede begeleiding. Verder krijgen ze net als andere  ambtenaren een budget om zich te ontwikkelen.”

Bij andere gemeenten gaat dat nog wel eens heel anders, weet Baldewsingh. Als die al zelf mensen met een beperking aan werk weten te helpen, dan gebeurt dat niet via een cao. ,,Meestal ontberen die kwestbare werknemers dan fatsoenlijke baanbescherming en  begeleiding.”

Het Haagse stadsbestuur nam eerder dit jaar al 260 straatvegers in vaste dienst. De Hagenaars deden dat werk soms al jaren in ruil voor een uitkering. Uitbuiting, luidde toen de harde conclusie van Baldewsingh. ,,Als je eerlijk werk doet,  moet je ook een eerlijk loon krijgen.”

Oproep
Voor de mensen met een beperking wil hij zich eveneens extra inzetten. Den Haag neemt nu z’n deel en dat mag wat hem betreft ook van andere gemeenten verwacht worden.  En wel op een ‘menswaardige manier’: ,,Ik roep hen op om deze mensen ook als ambtenaar in dienst te nemen.”

Ondertussen maakt de wethouder zich sterk voor een landelijke cao voor deze groep kwetsbare werknemers. ,,Zij verdienen bestaanszekerheid,” zegt hij. ,,En ze moeten zeker niet maar ergens worden weggestopt.”

Bron: AD/Haagsche Courant 26/11/2015

Lees hier ook de tekst van de zondagbrief van Rabin Baldewsingh