Door op 19 juni 2013

Gemeente en Vestia akkoord over herstructurering

Nieuwbouw en renovatie Den Haag Zuid-West gaat door

In totaal worden er in Zuid- West de komende tien jaar circa 850 nieuwe woningen gebouwd en circa 250 gerenoveerd. Dit staat in een breed pakket maatregelen dat woningcorporatie Vestia en de gemeente Den Haag vandaag hebben gepresenteerd.

De zogenaamde raamovereenkomst omvat prestatieafspraken tussen de gemeente Den Haag en Vestia voor de periode tot 2023. Naast afspraken over renovatie en nieuwbouw is er overeenstemming over de verkoop van maximaal 3.000 woningen door Vestia in Den Haag. Tenslotte hebben gemeente en Vestia voor de nieuwbouwprojecten die Vestia niet meer kan realiseren goede afspraken met elkaar gemaakt.

Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM)
De voorgestelde herstructurering komt de leefbaarheid in Zuid-West ten goede, maakt dat bestaand woningbezit in waarde zal stijgen en het zorgt er bovendien voor dat een deel de sociale woningvoorraad wordt vernieuwd. Om dit te realiseren richten de gemeente Den Haag en woningcorporatie Vestia samen een Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) op.

Eind vorig jaar spraken beide partijen al de intentie uit om de herstructurering door te zetten. Die dreigde stil te vallen door de financiële problemen bij Vestia. De huidige raamovereenkomst maakt dat de eerdere intentie een werkelijke afspraak wordt; de schop gaat de grond in.

Toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) is onder voorwaarden akkoord. De Haagse gemeenteraad moet zich nog uitspreken over de afspraken.

Bron: gemeente Den Haag