Door Abderrahim Kajouane op 7 maart 2013

Gemeente goed aan de slag voor meer arbeidsplaatsen

Op aandringen van de PvdA is het college goed aan de slag om meer arbeidsplaatsen in Den Haag te realiseren. De fractie heeft van wethouder Kool de toezegging dat bij nieuwe projecten meer banen worden gecreëerd bij organisaties en bedrijven voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bij aanbestedingen van ‘Werken’ en ‘Diensten’ wordt sinds december 2007 door de gemeente Den Haag ‘Social Return’ toegepast. Social Return is het maken van (bindende) afspraken bij opdrachten om doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Tot op heden was de standaard dat minimaal 5% van de mensen die bij een opdracht aan het werk kunnen uit deze doelgroep zou bestaan.

De PvdA-fractie had gevraagd of dit percentage naar boven kon worden bijgesteld. Dat is nu gebeurd: per project kan het percentage naar maximaal 50%. Daardoor kan veel meer maatwerk worden geleverd. Doel van de verhoging is om het aantal plaatsingen van uitkeringsgerechtigden, werkzoekenden en stagiair(e)s te verhogen.

Jaarlijks wordt de raad middels rapportages op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Daardoor kan de PvdA-fractie blijven controleren dat zo veel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk worden geholpen.

 

Abderrahim Kajouane

Abderrahim Kajouane

Abderrahim is Raadslid en woordvoerder op het gebied van onderwijs, economie, krachtwijken, integratie en burgerschap en financiën. “Dienend leiderschap, meer participatie, solidariteit en creativiteit. Den Haag is een prachtige stad en is in de afgelopen jaren mede dankzij de bijdrage van de PvdA fors vooruit is gegaan. Daar ben ik trots op. Er zijn echter

Meer over Abderrahim Kajouane