Door op 4 maart 2015

Gemeente moet energiebesparende maatregelen opleggen aan bedrijven

De PvdA in de Haagse gemeenteraad vraagt het college op welke wijze zij energiebesparende maatregelen bij bedrijven stimuleert. De PvdA wil weten of de gemeente daarbij ook gebruik maakt van de mogelijkheid om energiebesparende maatregelen op te leggen. Dat kan op basis van de Wet Mileubeheer. De gemeente heeft de bevoegdheid om bedrijven energiebesparende maatregelen op te leggen als deze binnen vijf jaar rendabel zijn. “Den Haag kan bijvoorbeeld bedrijven verplichten zonnepanelen te gebruiken als blijkt dat de opbrengsten hiervan binnen vijf jaar hoger zijn dan de kosten. Het is goed als bedrijven zelf besluiten deze rendabele investering te doen. Als bedrijven dat niet doen, moet de gemeente het afdwingen.”, stelt Lobke Zandstra, raadslid PvdA Den Haag.

Een derde tot de helft van de CO2-uitstoot wordt door bedrijven veroorzaakt. Een belangrijke maatregel om de doelstelling van het Energieakkoord te halen is daarom te investeren in energiebesparingen door bedrijven. Ook de provincie kan dit op basis van eerdergenoemde Wet Milieubeheer afdwingen. “Energiebesparing is verreweg de milieuvriendelijkste maatregel om de doelstellingen van het energieakkoord te halen. Investeringen die daartoe leiden zijn goed voor het milieu, goed voor de werkgelegenheid en goed voor de bedrijven zelf.”, stelt Willem Minderhout van de statenfractie PvdA Zuid-Holland.

De sociaaldemocraten stelden vandaag vragen aan het college van Den Haag en aan de gedeputeerde staten van Zuid-Holland over de kwestie. Ook in andere gemeenten in Zuid-Holland stellen PvdA-fracties vragen over de energiebesparende maatregelen.

De schriftelijke vragen zijn hier te vinden.

De betreffende wet is hier te vinden.