Door op 29 november 2015

Goed werk voor een eerlijk loon‏

Voor 200 mensen met een arbeidsbeperking in Den Haag vormde afgelopen week een belangrijk moment: zij komen in vaste dienst van de gemeente. Als eerste gemeente in Nederland gaat Den Haag de komende jaren zo veel mensen in dienst nemen op een beschutte werkplek.

 

Deze groep stadgenoten met een afstand tot de arbeidsmarkt worden hierdoor ambtenaren met een eerlijk loon en dito arbeidsvoorwaarden. De eerste 50 gaan de komende maanden al beginnen.

Waarom is dit nu zo belangrijk? Goed en eerlijk werk biedt bestaanszekerheid, het verbindt en geeft mensen met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt de kans om mee te doen en erbij te horen. Ter illustratie: vorige maand nam de gemeente 260 vegers in dienst die voorheen met behoud van uitkering werkten. Er kwam een mevrouw uit deze groep naar me toe. Ze heet Naima. Naima was ronduit opgetogen, en vertelde me dat ze het fijn vindt in dienst te komen. Voorheen zeiden haar kinderen dat ze voor de gemeente moest werken. Vanaf nu, zo vertelde ze me, kunnen haar kinderen zeggen dat hun moeder voor én bij de gemeente werkt. En dat klinkt toch stukken beter.

Dat zijn voor mij de successen die tellen in de politiek. Die stip links op de horizon, zoals Diederik Samsom, Lodewijk Asscher en Hans Spekman het verwoordden in hun zondagbrief van 20 september, leidt mij ook bij mijn keuzes als PvdA-wethouder. Sociaaldemocraten zitten in de politiek om zaken die niet deugen te veranderen. Weliswaar niet bang om compromissen te sluiten, maar altijd werkend aan sociale oplossingen. Het is wat mij drijft als wethouder in een grote stad met grote uitdagingen.

Het rendementsdenken heeft dit land te lang in de greep gehad. Vaak wordt vanuit geld en systemen gedacht en niet vanuit de mensen. De opdracht blijft om de verzorgingsstaat, waar we zo hard voor gewerkt hebben, te blijven beschermen. Te vaak zie ik bij politici een machteloosheid van eigen makelij. Gedachten als ‘we gaan er niet over’ of ‘dit is buiten onze invloedsfeer’. Hier weiger ik me bij neer te leggen. In een sociale en solidaire stad als Den Haag mogen mensen niet worden buitengesloten. Hier krijgen mensen goed werk voor een eerlijk loon!

Vandaar dat wij kiezen voor beschut werk in de bestaande ambtelijke organisatie. Wij geven ieder mens het vertrouwen dat hij of zij verdient. Een kans om mee te doen in onze samenleving. Zo tonen wij ons sociale hart voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. Zij zijn daarmee langdurig verzekerd van werk, krijgen een rechtvaardig loon en zorgvuldige begeleiding. Verder krijgen ze net als iedere andere ambtenaar een budget om zich verder te ontwikkelen. Het zijn hele gewone zaken waar iedereen recht op heeft. Het feit dat de gemeenteambtenaren in Den Haag binnenkort 200 nieuwe collega’s hebben, maakt mij dan ook trots.

 


Elke inwoner van onze stad is gebaat bij goed werk. Goed werk is een voorwaarde voor een gelukkig leven. Iedereen verdient een baan. Als je er klaar voor bent, goed geschoold en wel. Maar ook als het niet lukt om te werken door omstandigheden, als je er even uit bent geweest of een opstapje kunt gebruiken. Dan laat de PvdA je niet in het diepe vallen. Ook mensen zonder baan en met minder te besteden, verdienen alle kansen als ieder ander. Daarom helpen we daarbij. Dat is solidariteit. #iedereengoedwerk