Goedkope huishoudelijke hulp voor hoge inkomens mag niet te koste gaan van zorg voor anderen

Door Janneke Holman op 9 januari 2020

Door goedkope huishoudelijke hulp voor mensen met een hoog inkomen staan andere gemeentelijke voorzieningen onder druk. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag naar de invoering van het abonnementstarief in de Wmo. Sinds een jaar betaalt iedereen, ongeacht zijn of haar inkomen, €19 per maand voor zorg en hulp. Voorheen was deze eigen bijdrage inkomensafhankelijk. Ook in Den Haag heeft dit nieuwe tarief ervoor gezorgd dat mensen met een hoog inkomen die eerst zelf hun schoonmaakhulp betaalden, sneller bij de gemeente aankloppen voor huishoudelijke hulp. Gemeentes krijgen vanuit het Rijk te weinig geld om deze groei op te vangen, waardoor er moet worden beknibbeld op andere voorzieningen.

PvdA-Raadslid Janneke Holman wil meer weten over de gevolgen van het abonnementstarief voor Den Haag: “Het was een gemakzuchtige maatregel van het kabinet om mensen met een hoog inkomen tegemoet te komen, maar de rekening komt nu op het bordje van gemeentes zoals Den Haag die sowieso al tekorten hebben op de zorg en jeugdhulp,” stelt ze. “Het mag niet zo zijn dat we in Den Haag daardoor moeten bezuinigen op de zorg en kwetsbare mensen de dupe worden.”

Daarom wil Holman van de wethouder weten hoeveel de invoering het abonnementstarief Den Haag heeft gekost, en wat ze doet om bij de minister aan zijn jas te trekken : “Óf gemeentes moeten weer de mogelijkheid krijgen om ervoor te zorgen dat sterke schouders zwaardere lasten dragen, óf de minister moet met extra geld over de brug komen. Ik verwacht een stevige lobby vanuit het stadhuis naar het ministerie.”

Lees de schriftelijke vragen hier.

Janneke Holman

Janneke Holman

Den Haag is een fantastische stad. Zeker als je het bekijkt vanuit mijn wijk, het Regentessekwartier. De wijk bloeit, samen maken bewoners de buurt groener, leggen gezamenlijk zonnepanelen op daken en organiseren straatfeesten en festivals. Maar er is ook een hoop om voor te knokken: de verschillen in Den Haag zijn groot. Je moet steeds

Meer over Janneke Holman