Door Abderrahim Kajouane op 30 januari 2013

Haagse aanpak bijstand effectief

De PvdA is zeer tevreden met de aanpak van het college om Hagenaars in de bijstand aan het werk te helpen. Door dit succesvolle beleid krijgt de gemeente ruim 17 miljoen euro extra van het Rijk. Den Haag is de enige grote stad die met succes aanspraak maakt op de Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU).PvdA-woordvoerder Abderrahim Kajouane: “Dat geld krijgen gemeenten alleen als zij goed beleid voeren. Uit onderzoek was al gebleken dat wethouder Kool alles uit de kast trekt om zoveel mogelijk mensen uit de bijstand aan het werk te helpen en dat wordt nu bevestigd met de extra middelen van het Rijk.”De rijksbijdrage van 17 miljoen euro is bedoeld als financiële tegemoetkoming. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat gemeenten veel extra geld kwijt zijn aan bijstandsuitkeringen door factoren waar zij zelf geen invloed op hebben. Door de economische crisis stijgt de werkloosheid en neemt dus ook het aantal mensen in de bijstand toe.

De gemeente stelt alles in het werk om zo veel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Kajouane: “De crisis duurt voort, dus de wethouder moet zijn huidige aanpak voortzetten en al zijn pijlen richten op werk, werk, werk”, aldus Kajouane.

Kritiek
De PvdA-er hoopt dat de financiële pluim van het Rijk ook een signaal is aan partijen die er een hobby van maken om het college te bestoken met kritische vragen op dit dossier. “Dat de wethouder niet streng en slagvaardig zou zijn, is bij deze naar het rijk der fabelen verwezen. Tijd dus voor die partijen om zelf ook weer aan het werk te gaan”, aldus Kajouane.

Abderrahim Kajouane

Abderrahim Kajouane

Abderrahim is Raadslid en woordvoerder op het gebied van onderwijs, economie, krachtwijken, integratie en burgerschap en financiën. “Dienend leiderschap, meer participatie, solidariteit en creativiteit. Den Haag is een prachtige stad en is in de afgelopen jaren mede dankzij de bijdrage van de PvdA fors vooruit is gegaan. Daar ben ik trots op. Er zijn echter

Meer over Abderrahim Kajouane