Door op 23 maart 2015

Haagse arbeidskracht: blij met aanvalsplan 10.000 banen

Het college presenteert vandaag haar 10.000 banenplan. Den Haag krijgt deze periode 10.000 extra banen, waarvan 3000 speciaal gericht op doelgroepen die extra aandacht verdienen. “De PvdA omarmt het 10.000 banenplan”, aldus PvdA fractievoorzitter Martijn Balster.

 

 


“Ik ben trots op deze immense ambitie. We investeren in Den Haag, als stad waar werk is voor iedereen. Of je nu jong bent of oud, hoger opgeleid of lager opgeleid. Er is extra aandacht voor jeugdwerkloosheid, mensen die in de bijstand zitten en voor de begeleiding van mensen met de grootste afstand van de arbeidsmarkt naar werk. Dit is wat ik versta onder sociaal beleid.”

Er wordt veel geïnvesteerd in jongeren, ouderen en mensen met een kwetsbare arbeidspositie. De jeugdwerkloosheid wordt aangepakt en schooluitval wordt voorkomen. PvdA woordvoerder sociale zaken en werkgelegenheid Bülent Aydin: “Dit plan toont aan dat iedereen in Den Haag mee telt. De jeugdwerkloosheid wordt door scholing en loopbaanbegeleiding effectief aangepakt en kwetsbare jongeren krijgen meer ondersteuning op maat.”

We zorgen dat mensen uit de bijstand komen, er komen trajecten om mensen met de grootste afstand van de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden en hulp te bieden. Het gaat hierbij om garantiebanen, beschut werk en banen die voortkomen uit social return. “Met het sociaal ondernemerschap onderstreept de gemeente haar ambities”, aldus Aydin, “Hierdoor wordt iedereen in staat gesteld om volwaardig mee te draaien in onze stad”.

“Dit is een goed plan”, stelt PvdA woordvoerder economie Abderrahim Kajouane, “maar nu moeten we ook doorpakken. MKB-ers willen graag mensen aannemen, maar we zien te vaak koudwatervrees voor de belemmeringen. Het huidige kabinetsbeleid en instellingen als het Werkgeversservicepunt bieden nu juist vele mogelijkheden. Wij pleiten voor goed overleg met het MKB, om zo via stageplekken en begeleiding mensen nog effectiever op de arbeidsmarkt te krijgen. Daar heeft iedereen baat bij.”

 

Voor meer informatie klik hier