Door Martijn Balster op 26 oktober 2016

Haagse decenniumdoelen, voor een gezondere stad

Steeds weer blijkt uit onderzoek dat je inkomen, je afkomst en je opleidingsniveau bepalend zijn voor hoe lang je in goede gezondheid leeft. In sommige wijken leven Hagenaars zelfs 14 jaar korter in goede gezondheid dan in andere wijken. Dat tij wil de PvdA keren. Daarom dienden we in maart een amendement in bij de Nota Volksgezondheid om de tot nu toe vage en weinig concrete ambities van het stadsbestuur voor gezondheidsbeleid aan te scherpen. De oproep om te komen tot Haagse decenniumdoelen kon rekenen op steun in de gemeenteraad.

Het stadsbestuur heeft er hard aan gewerkt en het resultaat mag er wezen. Den Haag heeft nu heldere doelen om de stad gezonder te maken. Terwijl nu nog 49% van de volwassen Hagenaars overgewicht heeft, moet dit in 2030 35% zijn. Tussentijds houden we goed in de gaten of het aantal mensen met overgewicht hard genoeg daalt, en kunnen we zorgen voor bijvoorbeeld meer sportfaciliteiten en voorlichting over gezond eten. Zo zijn er ook duidelijke doelen gesteld voor onder meer roken, overmatig alcoholgebruik, depressie en eenzaamheid.

De doelen die Den Haag wil halen zijn nu helder en ambitieus. Daar zijn we trots op. Maar nu komt het echte werk: ervoor zorgen dat de doelen gehaald worden. Daarvoor blijven we ons inzetten, want iedereen heeft recht op een gezond en gelukkig leven.

Lees hier de uitwerking van Haagse decenniumdoelen

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster