Door op 27 maart 2012

Haagse gemeenteraad tegen afschaffen statiegeld

Het kabinet staat op het punt om een besluit te nemen over de statiegeldregeling en overweegt deze af te schaffen. De Haagse fracties van PvdA, D66, GroenLinks, SP, HSP, PvdD en PPS, een meerderheid in de Haagse raad, vinden dit een slecht idee en willen daarover een duidelijk signaal afgeven aan kabinet en Tweede Kamer.

Het antwoord van het Haagse college op schriftelijke vragen van de PvdA wordt door deze fracties als signaal naar het Rijk onvoldoende gevonden. Zij stellen dat de minister mag niet zwichten voor de druk uit het bedrijfsleven, maar moet kiezen voor het maatschappelijk belang: schone straten en een beter milieu. Tevens zien zij voordeel in het uitbreiden van de statiegeldregeling naar kleine plastic flesjes.

Zwerfafval
Zwerfafval is een groot probleem en een belangrijke ergernis van Hagenaars en van de gemeente. Verpakkingsmateriaal, vooral drankverpakkingen, vormt daarin een groot aandeel. De Haagse fracties vinden statiegeld een beproefd middel om grote en kleine plastic flessen niet op straat te doen belanden, maar bij de verkoper zodat ze vervolgens gerecycled te kunnen worden.

Groot draagvlak
Onderzoek van TNS-NIPO laat zien dat maar liefst 73% van de Nederlandse bevolking het afschaffen van statiegeld een slechte zaak zou vinden en dat 71% ook op kleine plastic flesjes statiegeld wil. Volgens de Haagse fracties een bijzonder groot draagvlak voor zowel behoud als uitbreiding van het statiegeld.

Tweede Kamer
Op 27 maart a.s. zal de Tweede Kamer in tweede termijn spreken over de toekomst van het statiegeld. Het Haagse college heeft in de beantwoording van de schriftelijke vragen niet aangegeven voornemens te zijn het daarin genoemde manifest Een echte held kiest statiegeld* te ondertekenen. Dit betekent dat Den Haag als enige van de G4 ontbreekt in de immer groeiende lijst die momenteel tenminste 61 gemeenten telt.

De PvdA, D66, GroenLinks, SP, HSP, PvdD en PPS roepen Kamer en kabinet, als frequente bezoekers van ons Den Haag, bij deze op om de statiegeldregeling in stand te houden en zo mogelijk uit te breiden: “Laat niet als dank voor het verpozen, onze mooie stad het plastic en wat lege dozen”.

*Meer informatie is te vinden op www.echteheld.nl. Daar vindt u tevens een overzicht van alle inmiddels op het manifest aangesloten gemeenten.