Door op 11 februari 2016

Haagse horecavisie: voor een gezellige stad

Goede horeca maakt Den Haag een bruisende en gezellige stad. Deze horeca is op zijn beurt ook weer goed voor de werkgelegenheid en de economie. Maar een gezellige stad maken we samen, dus er moet altijd goed rekening gehouden worden Hagenaars die in de buurt wonen van terrassen en cafés. Dat is de kern van de bijdrage van raadslid Abderrahim Kajouane op de Horecavisie die vandaag werd besproken in de gemeenteraad.

De PvdA staat achter de verruiming van terrassen, maar dit mag niet ten koste gaan van de doorgang voor fietsers, voetgangers of ander verkeer. Kortom, alleen grotere terrassen daar waar het daadwerkelijk kan. Ook mag er in de avonduren niet te veel geluidsoverlast zijn door versterkte muziek: de PvdA vraagt zich af hoe het college deze randvoorwaarden kan bewaken.

Uitbreiding van daghoreca in winkelstaten is een goede zaak.  In bepaalde gebieden, zoals op het Hobbemaplein en in Chinatown, komt nu misschien de mogelijkheid voor een uitbreiding van de horeca. Wij vragen ons af of er wel echt behoefte is aan meer horeca in deze gebieden. Bovendien moet er niet alleen gekeken naar uitbreiding: In sommige straten in Transvaal zorgt de horeca voor veel overlast. Kan het daar juist niet wat minder? Veel bewoners en jongerenwerkers hebben klachten over Shisha lounges die ook minderjarige jongeren toelaten tot laat in de avond Shisha roken, in een ongezonde milieu. Het college zou hier beter op moeten handhaven.

Soms lijkt het aanbod nu nog te eenzijdig. Studenten wijken voor grote feesten en unieke uitgaansgelegenheden nu nog vaak uit naar Amsterdam of Rotterdam. De gemeente kan hier misschien ook meer ruimte voor geven in Den Haag. Er zijn ook nog weinig multiculturele concepten waar Hagenaars met verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten. Het college zou initiatieven in deze hoek beter kunnen ondersteunen en mogelijk maken. Liever verruiming die leidt tot innovatie en diversiteit, in plaats van meer van hetzelfde en daardoor meer leegstand.

Den Haag moet tot slot een stad zijn waar iedereen zich thuis voelt: discriminatie aan de deur wordt wat ons betreft dus ook niet getolereerd. Hier kan en moet echt meer aan gedaan worden.

Rustig wonen, een terrasje pakken, een hapje eten en ’s avonds de kroeg in: het is mooi dat het in Den Haag allemaal kan. Maar we moeten de balans bewaren, en bewoners moeten goed betrokken worden. Want Den Haag is van iedereen!