Haagse PvdA wil huurder met invoeren verhuurvergunning beschermen

7 maart 2019

Haagse PvdA wil Haagse huurder met invoeren verhuurvergunning beschermen

De Haagse PvdA lanceert vandaag met de Haagse Studentenvakbond een initiatiefvoorstel voor de invoering van een verhuurvergunning die Haagse Kamerhuurders moet beschermen. Volgens fractievoorzitter Martijn Balster is een verhuurvergunning noodzakelijk om malafide verhuurders aan te pakken en ernstige misstanden binnen de Haagse huursector tegen te gaan. Balster: “Als je kijkt hoeveel huurders te veel betalen, onder slechte omstandigheden wonen en het slachtoffer zijn van misstanden en bijvoorbeeld intimidatie, dan moet er echt worden ingegrepen.”

Balster: “Den Haag is een geweldige stad om in te wonen. Maar ik schrik enorm als ik de vele verhalen over misstanden hoor. Zo worden er studenten geïntimideerd door hun verhuurder om niet naar de huurcommissie te stappen, en zijn er zelfs studenten waarvan werd geëist dat ze een jaar huur vooruit moesten betalen.” Ook blijkt uit onderzoek van de Landelijke Studenten Vakbond dat Den Haag na Amsterdam de duurste studentenstad is om te wonen en dat ongeveer 71 procent van de Haagse studenten te veel betaalt. Balster: “Deze toestanden horen niet bij een studentenstad als Den Haag en moeten stoppen.”

Met het voorstel van de PvdA dient elke verhuurder van (studenten)kamers en eenkamerwoningen een vergunning te hebben om te mogen verhuren. Via de vergunning worden afspraken gemaakt over de huur, voorlichting over huurdersrechten aan huurders en fatsoenlijk verhuurderschap, zowel richting huurders als richting de buurt. Als verhuurders zich niet aan de spelregels houden, kan worden opgetreden via dwangsommen of in het ergste geval intrekking van de vergunning. Hiermee volgt de PvdA het voorbeeld in Groningen, waar ook recent een kamerverhuurvergunning is ingevoerd.

De eisen van de verhuurvergunning moeten volgens de sociaaldemocraten gebaseerd zijn op goed Haags verhuurderschap en basale fatsoensnormen. Denk aan het voorkomen van excessieve huurverhoging, een informatieverplichting over de rechten van huurders of een verbod op het vooruit betalen van huur. Ook regels die huurders beschermen tegen intimidatie, geweld of bedreiging moeten onderdeel zijn van de verhuurvergunning.

Maar niet alleen de huurder profiteert van de verhuurvergunning. Het komt volgens de PvdA ook de buurt en omwonenden ten goede, doordat overlast van deze woningen zal afnemen en omdat de splitsing van woningen wordt tegengegaan. En ook de verhuurders die zich wel fatsoenlijk opstellen en zich aan de regels houden, worden geholpen. “Het kaf wordt van het koren gescheiden. De verhuurder die wel netjes met zijn of haar huurder omgaat en volgens de regels speelt, zullen minder lijden om het gedrag van de malafide verhuurder,” stelt Balster.

Balster sluit af: “De tijd dat louche huisbazen vrij spel hebben en slechts kunnen profiteren van studenten en huurders moet echt voorbij zijn. Bind verhuurders daarom aan simpele spelregels, grijp in waar het mis gaat en zet het belang van de Haagse huurders en studenten voorop. Wij hopen op brede steun in de Haagse gemeenteraad voor ons voorstel, wetende dat de kwetsbare positie van Haagse huurders velen aan het hart gaat.”

Lees hier het volledige initiatiefvoorstel!