Door Rajesh Ramnewash op 15 juni 2016

Haagse woning APK tegen slecht onderhoud (Posthoorn)

Radsleden Rajesh Ramnewash (PvdA) en Arjen Dubbelaar van Groep de Mos/Ouderen Partij, willen een Algemene Periodieke Keuring (APK) invoeren voor sociale huurwoningen in Den Haag. “We zijn al een tijdje bezig met schimmel- en vochtproblematiek van woningen in kwetsbare wijken”, zegt Ramnewash. “Woningcorporaties zeggen vaak tegen bewoners met deze klachten dat ze goed moeten ventileren, maar hun woningen vertonen gebreken die niet door de huurder opgelost kunnen worden. Ondertussen worden mensen echt ziek. Daarom willen we elke 3 of 5 jaar een Haagse woning APK met controle op basis van steekproeven door bijvoorbeeld de Pandbrigade.” Dubbelaar vertelt hoe ze te werk gaan om dit plan door te voeren. “We stellen eerst schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur. Daar komen antwoorden op. Dan krijgen we de gelegenheid om het onderwerp op de agenda te zetten bij een raadscommissie. Daarna mogen we het in de raad behandelen. Vervolgens gaan we een motie indienen.” In Utrecht is in 2015 een pilot geweest met een APK voor woningen. Hierbij werd ook advies gegeven over energiebesparing. “In die stad blijkt 73% van de huurders voorstander te zijn van een woning APK”, zegt Dubbelaar. Het plan klinkt Denise Rifaela als muziek in de oren. Samen met een groep Moerwijkers trekt ze al enige tijd aan de bel bij corporaties over achterstallig onderhoud. “Ik vind het heel goed als er een Haagse woning APK komt. Het is echt nodig, zeker in Moerwijk. Beter laat dan nooit.” Rifaela wil iets benadrukken. “We zijn niet tegen de woningcorporaties”, zegt ze. “We willen graag samen met hen naar oplossingen zoeken.” Dubbelaar neemt alvast een voorschot op een reactie van een grote Haagse corporatie als Haag Wonen. “Puur op gevoel zeg ik dat ze één van de meest sociale verhuurders zijn die probeert om vanuit het belang van de huurder te denken.” Zijn gevoel zou wel eens kunnen stuiten op geld. Want wie gaat die Haagse woning APK betalen? “Dat moet onderzocht worden”, zegt Dubbelaar. Ramnewash wil het liefst snel actie. “Ik wil niet langer dat kinderen opgroeien in een ziek huis en daardoor ook ziek worden”, zegt hij. “Slechte huisvesting in een rijk land, dat kan gewoon niet.”

Bron: Posthoorn, 15 juni 2016

Rajesh Ramnewash

Rajesh Ramnewash

Rajesh is Raadslid en woordvoerder wonen, volkshuisvesting, bestemmingsplannen en Spuikwartier en sport. “Als bewoner van hartje Transvaal ervaar ik dat de aanpak voor de krachtwijken verschil maakt voor de wijkbewoners. In deze dichtbevolkte wijk is het een stuk schoner en veiliger geworden. De brede buurtscholen functioneren als dé ontmoetingsplekken buurtgenoten; van de voorzieningen daarin maken

Meer over Rajesh Ramnewash