Door op 21 januari 2014

Helderheid over ambulancevervoer

Uit recente cijfers blijkt dat door politie en brandweer aangenomen 112-meldingen 20% minder resulteren in een rit naar het ziekenhuis. Dat  vinden wij een opvallend verschil en daarom hebben we schriftelijke vragen gesteld.

Wanneer mensen 112 bellen, nemen een politie- of brandweertelefonist na 30 seconden de spoedlijn van  de ambulancedienst over als er geen telefonist van de GGD beschikbaar is. Dat is logisch, omdat men de 112-beller niet kan laten wachten. Nu blijkt echter dat uiteindelijk meer mensen naar het ziekenhuis wordt vervoerd wanneer zij door een telefonist met een medische achtergrond worden geholpen dan wanneer zij worden geholpen door een telefonist met een politie- of brandweerachtergrond. We hebben het college gevraagd op dit opmerkelijke verschil te reageren.  

Het blijkt dat een patiënt na telefonisch contact met politie of brandweer in 60% van de gevallen naar een ziekenhuis vervoerd wordt, terwijl bij directe beoordeling door een verpleegkundig centralist het aantal patiënten dat uiteindelijk vervoerd wordt hoger ligt; bij benadering op 80%.