Door op 23 maart 2012

‘Helderheid voor bewonersorganisaties’

De PvdA wil helderheid voor de bewonersorganisaties. Enkele maanden geleden is de gemeente overgegaan naar een andere wijze van financieren. Naar nu blijkt, zorgt dit voor veel onduidelijkheid en onnodig veel papierwerk, waardoor de bewonersorganisaties te weinig toekomen aan hun kerntaken zoals het verbeteren van de sociale cohesie en de leefbaarheid in de wijk. Ook is het vinden van nieuwe vrijwilligers veelal een moeilijke zaak.

Samen met GroenLinks trekt de PvdA op om de misstanden van de nieuwe wijze van subsidiëring te verhelpen.

Wij hebben aan de wethouder gevraagd duidelijke criteria op te stellen bij een subsidieaanvraag, zodat helderheid ontstaat en zodat er niet te veel verschillen zijn in de verschillende stadsdelen. Zij heeft beloofd binnen twee weken met deze criteria te komen. We zullen dit proces kritisch blijven volgen.