Door op 26 november 2012

Hema voor de Schilderswijk

Schilderswijkers willen een gevarieerder winkelaanbod, zoals een Hema, Kruidvat en Albert Heijn. Dat is een van de verrassende wensen die afgelopen zaterdag werden geuit in het afgeladen theater Culturalis dat het decor vormde voor een succesvolle Schilderswijkconferentie.

Aanleiding voor de conferentie is de 11 miljoen die de gemeente uittrekt om de Schilderswijk een extra zetje te geven. “De positieve sfeer tijdens de conferentie en de wil om er samen iets moois van te maken hebben mij blij verrast”, aldus PvdA-raadslid Rajesh Ramnewash. Uit onderzoek blijkt dat de Schilderswijk achterblijft waar het de doorgaans succesvolle Haagse wijkaanpak betreft. Volgens de PvdA-fractie is het terecht dat er nu extra wordt ingezet op de Schilderswijk. Het plan van het college mag volgens de aanwezigen nog wel worden aangescherpt.

Ideeën
Dat Schilderswijkers goed weten wat ze willen, bleek uit de vele concrete ideeën die naar voren werden gebracht. Zo is er behoefte aan een tweede sporttuin en zou er een nauwe samenwerking moeten zijn tussen sportverenigingen en scholen in de wijk. Naast een gevarieerder winkelaanbod willen de winkeliers graag meer groen, een schone en nette openbare ruimte en meer handhaving op straat. Voor een veiligere wijk willen de Buurtinterventieteams kunnen meebeslissen over de prioriteitstelling van politie, zoals dat in het Zeeheldenkwartier en Bezuidenhout al een aantal jaren gebeurt. De projecten van Taal in de Buurt moeten doorlopende leerlijnen krijgen met het reguliere vervolgonderwijs.

Voor Ramnewash was het verassend om te horen dat ondanks de inspanningen van de afgelopen jaren de communicatie en samenhang tussen alle actieve actoren in de Schilderswijk als onvoldoende wordt ervaren. Daar moet volgens het raadslid snel iets aan gebeuren. Ramnewash: “De kracht van de Schilderswijk moet beter worden benut. Het is een enorm ondernemende wijk. Er staat geen millimeter bedrijfsruimte of winkelruimte vrij. De bewoners willen vooruit en wij moeten de voorwaarden scheppen om dat mogelijk te maken.”

De Schilderswijk is hot
Het feit dat de Schilderswijk een van de bekendste wijken van Nederland is, is volgens wethouder Norder niet een last maar juist een kracht. Norder: “Een ding is zeker. Als je aandacht wilt generen voor problemen in je stad, dan is Schilderswijk het toverwoord. Voor de landelijke media is dit veruit de meest interessante wijk van Den Haag. Die aandacht kunnen we gebruiken om de positieve kanten te belichten en de aantrekkingskracht van de wijk te vergroot.”

Bekijk hier alle foto’s van de Schilderswijk Conferentie