Door Martijn Balster op 22 september 2017

Het is gelukt! De eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding wordt afgeschaft

Het was nog even spannend, maar met een krappe meerderheid in de Haagse gemeenteraad is het gelukt: de eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding (Wmo) wordt afgeschaft. Op ons initiatief dienden we met zeven andere partijen hiervoor een voorstel in. Fractievoorzitter Martijn Balster: “We zijn ontzettend blij dat deze zorg straks écht geen drempels meer kent. Het mag niet zo zijn dat de kosten van dagbesteding of begeleiding je ervan weerhoudt om er gebruik van te maken. Dat is nu gelukt.” Nu betalen mensen – vooral ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken – die dagbesteding of begeleiding krijgen nog tientallen euro’s per maand. Vier op de vijf mensen die de eigen bijdrage betaalt heeft een laag inkomen: “Juist mensen die al weinig te besteden hebben, hebben straks wat meer ruimte in de portemonnee. Dat is heel goed nieuws.”

We maken ons al drie jaar hard voor het afschaffen van de eigen bijdrage. Het huidige initiatiefvoorstel dienden we in met de Haagse Stadspartij, GroenLinks, SP, Groep de Mos, Islam Democraten, Partij voor de Dieren en Groep Okcuoglu: “Een mooie samenwerking waar ik trots op ben, en wat duidelijk laat zien welke partijen goede en zorg belangrijk vinden. Daarom ben ik vooral teleurgesteld dat partijen die claimen zich in te zetten voor zorg, zoals het CDA en de PVV, tegen ons voorstel stemden.”

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster