Door op 1 september 2017

Het kan. En wij gaan het doen.

Het kan. En wij gaan het doen.

We zijn weer begonnen. Na de vakantie heb ik meerdere werkbezoekjes afgelegd, gesprekken gevoerd en de eerste vergaderingen zijn achter de rug. Na een fijne vakantie er dus weer vol tegenaan!

Want er staat een boel te gebeuren. Binnenkort wordt het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst gepresenteerd. En dan met elkaar aan de slag om de stad ervan te overtuigen dat ze voor de PvdA moeten gaan.

Waarom? Heel simpel. Onze stad groeit in rap tempo. Als we niet zorgen voor voldoende werk en voor voldoende betaalbare woningen, dan is de stad straks niet langer toegankelijk voor mensen met een laag of -middeninkomen. Als we niets doen aan onderhoud van woningen en niet echt gaan investeren in verduurzaming, dan lopen we straks grandioos achter. Dan nemen de verschillen verder toe. Niet alleen in arbeidsdeelname, ook in de kwaliteit van woningen, ook in de kansen voor onze kinderen op goed onderwijs en op een gezonde, lange levensverwachting. Dan krijgen we niet iedereen meer mee en groeien de spanningen onderling.

We moeten ons zelfvertrouwen dan ook snel zien terug te winnen. En dat kan. Laten we trots zijn. Trots op onze goed draaiende Haagse PvdA-afdeling. Trots op wat we politiek gezien hebben bereikt de afgelopen jaren. Met ons ruimhartige armoedebeleid, de al bijna 10.000 banen, de wijkaanpak waarmee we doorgingen, de zorg die we na jaren knokken in de Haagse raad nu echt toegankelijk krijgen voor iedereen. Hopelijk schaffen we met ons initiatiefvoorstel nu ook snel de eigen bijdrage af in Den Haag!

Maar verkiezingen gaan niet over resultaten, helaas. Ze gaan over het perspectief dat we mensen te bieden hebben. Ik ben er heilig van overtuigd dat we dat kunnen. Een positief toekomstperspectief voor iedereen. Of het nu gaat om de open stad die we zijn, die solidair is met vluchtelingen. Of het gaat om de opgave die we hebben om overal in de stad betaalbare woningen te bouwen. Over hoe we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de verduurzaming van onze stad. Hoe we – in alles wat we doen – trots zijn op onze diversiteit en uitsluiting en discriminatie tegengaan. Wij zijn #1DenHaag!

We gaan er keihard tegenaan. Dat doen we samen. Ik doe graag een beroep op iedereen die dit leest. Meld je aan via pvda@denhaag.nl. Iedereen die wil, kan een steentje bijdragen. Ik zal veel mensen ook persoonlijk benaderen. En weet mij ook te vinden, altijd bereid om koffie te drinken. Zet je politieke drive om in actie. Laat je rode hart spreken. Dan maken we er een energieke, krachtige en strijdbare PvdA campagne van. Een campagne die zijn weerga niet kent. Het kan. En wij gaan het doen.

We zien elkaar snel!

Martijn Balster

Lijsttrekker van de Haagse PvdA

 

Bel of mail gerust voor een kop koffie:
0622660860
martijn.balster@denhaag.nl