Door op 12 juni 2014

Het nieuwe coalitieakkoord: Voor een sociaal Den Haag, dat werkt!

10.000 nieuwe banen, een steviger armoedebeleid, investeren in sociale woningbouw, beter onderwijs en een sterkere wijkaanpak met meer inbreng van bewoners. Dat is het resultaat van een zorgvuldig onderhandelingsproces tussen de PvdA, D66, HSP, VVD en CDA. “De verkiezingsuitslag was ingewikkeld en onderhandelen met vijf zeer verschillende partijen is complex, maar met dit akkoord hebben wij de belangrijkste prioriteiten uit ons verkiezingsprogramma gerealiseerd. Daar zijn wij heel blij mee!”, aldus PvdA-fractievoorzitter Rabin Baldewsingh.

Mensen staan centraal in het nieuwe coalitieakkoord. Zo komt er de komende vier jaar een stevige impuls van 54,5 miljoen euro voor meer banen en het armoedebeleid, zodat iedereen mee kan blijven doen. Daarnaast wordt 38,6 miljoen euro uitgetrokken om de zorg dichter bij de mensen te organiseren. Baldewsingh: “Met dit akkoord luisteren we naar de stad. Meer banen, een socialer vangnet en meer zeggenschap. Ik vertrouw op de Haagse kracht en de stad kan op ons vertrouwen dat wij er voor ze zijn als ze een steuntje in de rug nodig hebben.”

Werken
In de komende vier jaar worden in Den Haag 10.000 nieuwe banen gerealiseerd.De gemeente trekt hiervoor alles uit de kast: een sociaal akkoord, extra leerwerkbanen, meer stageplekken, leerwerkcheques, opleidingsvouchers en startersbeurzen. We helpen zo mensen die moeite hiermee hebben met het vinden van een baan en we maken het armoedebeleid sterker en socialer.

Wonen en wijkaanpak
We benutten de kansen van bestaande bouw. Met 36 miljoen euro extra transformeren we kantoren naar woningen, we verduurzamen en knappen sociale woningen op, we hanteren bij nieuwbouw de norm van 30% sociale woningbouw en zorgen dat er ook de komende jaren voldoende betaalbare huurwoningen bij komen. De wijkaanpak krijgt er 18,5 miljoen euro bij. Naast de krachtwijken geven we met een gebiedsgerichte wijkaanpak de delen van Laak, Moerwijk en Mariahoeve, die dat het hardst nodig hebben een extra impuls.

Eén Den Haag
Met dit akkoord waait een andere wind door Den Haag. Een stad waarin iedereen meedoet, de taal spreekt en niemand door de bodem zakt. Wij kiezen daarbij voor samen stad zijn en meer geld en bevoegdheden voor de stadsdelen, zodat we kleinschalig initiatief dicht bij de bewoners stimuleren en belonen.

Algemene ledenvergadering
Dinsdag 17 juni heeft de fractie het coalitieakkoord voorgelegd aan de ledenvergadering. De leden gingen unaniem akkoord.

Coalitieakkoord Den Haag 2014-2018 Vertrouwen op Haagse Kracht

Financieel kader 2014-2018