Door op 3 september 2015

Hoogheemraadschap gooit bijstandsgezin in diepe schulden! 

De PvdA is woest over de plannen van Hoogheemraadschap Delfland om de kwijtscheldingsregeling voor bijstandsgerechtigden af te schaffen. Door de afschaffing moeten mensen die minder dan het sociaal minimum verdienen straks elk jaar 283 euro extra betalen. PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster: “Deze plannen zijn ongelooflijk dom en asociaal. Het waterschap spoelt zo duizenden mensen in Den Haag door het afvoerputje”.

Duurste Waterschap van Nederland

Het Hoogheemraadschap Delfland is al jaren het duurste waterschap van Nederland. De zuiveringsheffing kost een meerpersoonshuishouden in Delfland 283,14 euro. Ter vergelijking: bij het Waterschap Rijnland kost dit 142,75 euro.

Om deze hoge belasting niet funest te laten zijn voor mensen met een laag inkomen bestaat de kwijtscheldingsregeling. Door de regeling hoeven mensen in de bijstand het bedrag niet betalen. In Den Haag maken 16000 alleenstaanden  en 7800 gezinnen gebruik van de regeling.

Diep in de schulden

Het afschaffen van de kwijtschelding heeft dramatische gevolgen voor deze mensen. Balster: “Het Nibud heeft berekend dat een gezin in de bijstand nu aan het eind van maand nauwelijks wat over houdt. In Den Haag doen we er alles aan om een goed vangnet te organiseren. We lopen dankzij dit college nu voorop: we hebben het meest sociale beleid van de grote vier steden in Nederland. En dat is keihard nodig. Het klinkt des te onwerkelijker dat Waterschap Delfland deze ambitie gewoonweg de vernieling in probeert de helpen”.

Andere partijen

De fractie van de PvdA doet een klemmend beroep op VVD, CDA, D66 en GroenLinks om hun partijgenoten in het Hoogheemraadschap te vragen de voorgenomen plannen te heroverwegen. Wellicht kan de SP ons steunen bij het verzet via het provinciebestuur. “Met deze partijen hebben we de mogelijkheid om deze voornemens te stoppen. Door samen te wijzen op de dramatische gevolgen voor de inwoners van Den Haag. Samen moeten we de verantwoordelijkheid pakken voor de Hagenaars met de laagste inkomens. Dit onzalige plan van Delfland mag niet doorgaan.”