Door op 5 maart 2013

Hoornbrug straks een doolhof voor fietsers?

De Haagse PvdA-fractie is zeer benieuwd naar de plannen van de gemeente Rijswijk voor de nieuwe Hoornbrug. PvdA-raadslid Lobke Zandstra: “Verbeteringen aan de Hoornbrug zijn uiteraard goed, maar het moet ook voor de fietser beter. Fietsers moeten nu een rare lus volgen, en onnodig veel meters maken na het passeren van de Hoornbrug. Dat moet echt worden opgelost. Omfietsen moet tot het verleden behoren.”


Huidige situatie

Waar zijn de officiële plannen?
De informatie die tot nu toe naar buiten is gekomen in de media lijkt veel goede punten te bevatten. De brug wordt hoger en hoeft straks niet meer open. Zandstra vraagt zich af hoe het komt dat alle kranten vol staan met de nieuwe plannen, maar dat het Rijswijkse college deze nog niet openbaar heeft gemaakt of aan de gemeenteraad heeft toegestuurd. Pas op 12 maart komt het college met een presentatie van de nieuwe plannen in de Rijswijkse raad.


Nieuw plan

Omfietsen
Lobke Zandstra: ”Dagelijks fietsen vele Hagenaars van Ypenburg naar het Centrum en weer terug, dus moet deze fietsverbinding goed en aantrekkelijk zijn. Wat ons betreft kan het niet zo zijn dat fietsers straks moeten blijven omfietsen.”
De PvdA-fracties in Den Haag en Rijswijk zullen kritisch blijven volgen of de positie van de fietser bij de Hoornbrug daadwerkelijk zal verbeteren.

In 2011 stelden Zandstra en Van Nieuwenhoven vragen over de fietssituatie rond de Hoornbrug.