Door op 13 maart 2013

HTM/NS-deal goed voor Haagse OV-gebruiker

De PvdA in Den Haag is zeer te spreken over de beoogde investeringen in het Haagse openbaar vervoer. Als gevolg van de verkoop van 49% van de aandelen in HTM zal in totaal 75 miljoen extra worden geïnvesteerd.

“De PvdA heeft in het najaar de eis op tafel gelegd dat deze deal zou leiden tot extra investeringen in het Haagse OV. Aan die eis is voldaan. Hiermee wordt de OV-gebruiker in Den Haag terecht en goed bediend”, aldus Bas Sepers, woordvoerder Financiën namens de PvdA.

Kritisch
De eis van extra investeringen in het openbaar vervoer staat voor de PvdA niet op zichzelf. Sepers: “Wij hebben het college de opdracht gegeven te garanderen dat de aandelen van de HTM altijd in publieke handen zullen blijven en te zorgen dat de deal de mogelijkheid van inbesteding niet zal belemmeren. Daarnaast zal de PvdA extra goed kijken naar de gevolgen van deze deal voor de baanzekerheid en de kwaliteit van het werk van de HTM-ers.”

Investeringsvoorstellen
Het extra investeringsgeld wordt onder meer gestoken in de volgende projecten.

o Doortrekken van lijn 11 naar het Norfolkterrein en lijn 17 naar Strandweg Scheveningen. Hierdoor wordt Scheveningen de best bereikbare badplaats met het openbaar vervoer. Vanaf Centraal Station en Station Hollands Spoor is de hele Scheveningse kust met de tram bereikbaar: Noorderstrand/Kurhaus, boulevard/vuurtoren, Zuiderstrand/haven en Duindorp.

o Optimale frequenties tramnetwerk die aansluiten bij hoeveelheid reizigers in piek- en daluren en evenementen en een betere ontsluiting van de internationale zone.

o Combinatie van OV-fiets in fietsenstallingen van Biesieklette, ter verbetering van voor- en natransport voor OV-gebruikers.

o Verbetering van het busplatform Den Haag CS.

o Opwaardering van station Den Haag Laan van NOI. Hierdoor wordt het station prettiger en komt er een hoogwaardige doorgangsroute naar het bedrijvenpark Beatrixkwartier.

De volledige overeenkomst en onderliggende stukken vindt u hier >>