Door op 2 december 2015

Huishoudelijk afvalplan: Nu écht werk maken van afvalscheiding

Vandaag bespreken het huishoudelijk afvalplan (HAP). We hebben er als PvdA naar uit gekeken. Regelmatig stelden we de afgelopen periode – alleen of met anderen – vragen over het verder verbeteren van het innemen van gescheiden afval en het aanpakken van bijplaatsen bij ondergrondse restafvalcontainers (oracs) en de mogelijkheden om meer her te gebruiken.

Als PvdA vinden we een schone stad belangrijk. Het gescheiden inzamelen van afval en hergebruiken van materialen is zeker ook belangrijk met het oog op duurzaamheid. De klimaattop in Parijs laat zien hoe urgent dit onderwerp is, dus alle beetjes helpen, ook afval scheiden in Den Haag.

In het vorige huishoudelijk afvalplan stelden we duidelijke ambities. We wilden de hoeveelheid gescheiden aangeboden afval flink vergroten. De brief van de wethouder praat er een beetje omheen, maar deze ambities zijn helaas in de verste verte niet gehaald. Dat is teleurstellend.

 Inzamelresultaat (Den Haag 2010) 

(kg/inw) 

Inzamelresultaat (Den Haag 2014) 

(kg/inw) 

Doel HAP 2012-2015 

(kg/inw) 

GFT111215
Papier202130
Glas151417
Textiel1,42,12
Kunststof0,61,52,4
KCA0,60,540,6
AEEA1,6 in restafval2,3 in restafvalmaximaal 1,2 kilo in restafval*

 

In de komende periode stelt het college voor de doelstelling te verhogen naar uiteindelijk 40% afvalscheiding. Dat lijkt een redelijk doel. Als PvdA zijn onze ambities groter, maar helaas zijn de ambities van het college waarschijnlijk realistischer gezien de tegenvallende resultaten. Door deze ervaringen uit het verleden zijn wij als PvdA-fractie echter heel kritisch op de vraag of de nieuwe ambities met de voorgestelde inzet wel zullen worden gehaald.

De PvdA is blij met de ingezette acties als het gaat om het digitaal signaleren of containers vol zijn, dat de pilot met alternerend ophalen van papier en plastic wordt uitgerold, dat de aanduiding bij de containers wordt verbeterend en dat er een pilot komt waarbij alle het gescheiden afval in één container kan.

De discussie over voor- en nascheiding is met dit plan niet afgerond. Uiteindelijk gaan we waarschijnlijk naar een systeem met elementen van beide. Dit zal worden meegenomen in de aanbesteding van het verwerken van huishoudelijk afval in 2020.

Het meest logisch lijkt om van elke twee oracs – ze staan immers vrijwel altijd samen – er een voor plastic afval geschikt te maken. De wethouder antwoordde dat de kans op vervuiling dan te groot is. Maar de wethouder heeft uiteindelijk toegezegd serieus te bezien of een pilot mogelijk is. Ook heeft de wethouder toegezegd dat er ook in Den Haag blikjes en drankkartonnen mogen worden ingezameld met plastic.

De PvdA is van mening dat we onze pogingen mensen te overtuigen echt moeten vergroten. We hebben daar concrete voorstellen voor gedaan. Deze gaat de wethouder met Duurzaam Den Haag bespreken. We zijn benieuwd naar de concrete voorstellen die nog komen.

Verder blijven de gele zakken tegen de meeuwen gewoon in gebruik, wordt er gekeken hoe bijplaatsen verder worden teruggedrongen, krijgen mensen na verhuizing informatie over afvalscheiding in hun buurt, wordt de communicatie op de website verbeterd en bespreken we nog deze raadsperiode de tussentijdse resultaten.


In rotzooi wil niemand wonen. Daarom moeten alle straten van Den Haag op orde zijn: schoon, heel en veilig. Afval kun je kwijt in ondergrondse vuilniscontainers en er is alle ruimte voor de fiets. Groen in de stad is er nooit genoeg: blijven aanleggen dus! #elkestraatoporde