Door op 11 mei 2012

Huurders mogen niet de dupe worden van malaise Vestia

Door gespeculeer met ingewikkelde financiële producten is woningcorporatie Vestia in financiële problemen geraakt. Het is nu wel duidelijk dat dit enorme gevolgen gaat hebben voor de volkshuisvesting in Den Haag. De meest kwetsbare delen van de stad zoals Moerwijk, waar we als gemeente in goede samenwerking met Vestia bezig waren met verbetering, dreigen nu verder weg te zakken.

Niet alleen lijkt het erop dat Vestia veel nieuwbouwprojecten afblaast, ook grootschalige renovatieprojecten staan op de tocht. Bovendien gaat Vestia de huren verhogen bij nieuwe verhuringen waardoor wachtlijsten voor sociale woningen zullen toenemen voor juist de mensen met het laagste inkomen. Het college en de gemeenteraad van Den Haag maken zich hier grote zorgen over.

Onder toezicht van het kabinet wordt Vestia financieel gesaneerd. Vestia moet door grote aantallen woningen te verkopen en fors te bezuinigen de lasten van het financiële wanbeheer dragen. Dit betekent dat de huurders van Vestia en de inwoners van Den Haag de dupe zijn. Dat vind ik onacceptabel.

Als gemeente zijn we druk bezig om andere partijen te interesseren voor de projecten die Vestia nu laat liggen. Dat is slechts een deel van de oplossing. Voor een echte oplossing waarbij Vestia haar volkshuisvestelijke taken op een enigszins acceptabel niveau kan blijven uitvoeren zijn we afhankelijk van het kabinet.

Marnix Norder
Wethouder Volkshuisvesting

Lees ook
Norder woedend om renovatiestop van Vestia – TV West
Verpaupering door malaise Vestia – Nos