Door op 4 mei 2015

Ideeën voor een moderne PvdA

Het zoemt in de PvdA. Naast onvrede over het kabinetsbeleid heerst er een gevoel dat de partij achterhaalde verhalen vertelt, terwijl ontwikkelingen als individualisering, toegenomen educatie, ontkerkelijking, emancipatie, digitalisering, globalisering en migratie juist om nieuwe ideeën vragen.

Eind april publiceerde Haags PvdA lid Wimar Bolhuis zijn ‘Positief Pamflet’. Hierin probeert hij op basis van idealen en inhoud vooruit te kijken. Bolhuis bundelt in zijn pamflet 17 ideeën voor de PvdA die passen bij een moderne samenleving. Het zijn geen conservatieve ideeën die stellen dat de PvdA dezelfde koers moet varen als vroeger, maar links-progressieve, optimistische ideeën die uitstralen dat de PvdA mensen meer moet ondersteunen in gelijke mogelijkheden tot zelfstandigheid, vrijheid en vooruitgang.

Dat de ideeënvorming binnen de PvdA niet stilstaat bleek eerder ook al uit de publicatie van het manifest ‘Met vertrouwen linksom’, een initiatief van kritische partijleden Dick Kalkman en Gerard Bosman. Hierin wordt opgeroepen tot een brede bezinningsdiscussie en het herstel van vertrouwen in de linkse politiek en waarden van de PvdA.

De afdeling Den Haag organiseert in het kader van het maandelijkse Café Rood op 21 mei een interactieve discussieavond met de auteurs van beide stukken. Tijdens deze avonden worden diverse onderwerpen uit beide stukken besproken en wordt er in kleine groepjes met elkaar over gediscussieerd. Safe the date dus