Door op 24 augustus 2016

Ieder kind dat opgroeit in de bijstand is er één te veel

“Meer kinderen in bijstand door vluchtelingencrisis”. Soms zijn het de kortste berichten op nieuwssites die het hardste aankomen. Het CBS heeft becijferd dat 12% van de Haagse kinderen opgroeit in een gezin dat rond moet komen van een bijstandsuitkering. Dat is nog niet zoveel als in Rotterdam (18%) of in Amsterdam (14%), maar het is veel. Veel te veel. In een doorsnee klas zitten twee of drie kinderen waarvan de ouders de eindjes aan elkaar moeten knopen, kinderen regelmatig zonder ontbijt naar school gaan, kinderen niet mee kunnen op schoolreisje omdat er geen geld voor is.

Het aantal kinderen in armoede is gegroeid door de komst van gezinnen met kinderen uit Syrië: ouders en kinderen uit een oorlogsgebied die een lange en gevaarlijke reis hebben doorstaan om naar Nederland te komen. Nadat ze weken of maanden lang in een min of meer geïmproviseerde noodopvang hebben gebivakkeerd, komen ze in Den Haag wonen. We ontvangen ze gastvrij, dat past een menswaardige stad. Maar helaas vinden niet alle ouders direct een baan: ze spreken de taal nog niet, diploma’s worden niet erkend en dan zijn er nog de traumatiserende oorlogservaringen. Dat is geen gemakkelijke weg.

Er is maar één weg vooruit en dat is door mensen zo snel mogelijk te helpen met hun leven op orde te krijgen en ondersteunen bij het vinden van een baan. Cruciale voorwaarde daarvoor is het beheersen van de taal. Daarom dienden we bij de algemene beschouwingen voor de zomer een motie in om snel te kijken wat nodig is om het aantal laaggeletterden in de stad – 90.000! – te verminderen. Een goede taalbeheersing is de kortste weg naar werk, en dus uit de bijstand.

De PvdA staat voor een kans op werk en een goed bestaan voor iedereen, zowel voor nieuwkomers als voor Hagenaars die al heel lang in de stad wonen. Daarom staan we voor goed taalonderwijs en zijn we trots op initiatieven van onze wethouder Rabin Baldewsingh zoals het vast in dienst nemen van straatvegers en de introductie van de gesubsidieerde Stip-banen. In onze stad moet iedereen de toekomst positief tegemoet kunnen zien, ook vaders en moeders die er zeker van moeten kunnen zijn dat hun kinderen het later beter krijgen dan zijzelf.

Door Bülent Aydin (woordvoerder werkgelegenheid en armoedebeleid) en Martijn Balster (woordvoerder vluchtelingen) en Martijn Balster (fractievoorzitter PvdA Den Haag)

(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-55151480-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);