Door Martijn Balster op 18 september 2014

In de raad

In de raad werd vanavond gesproken over extremisme naar aanleiding van uitspraken van het raadslid dhr. Khoulani in de media. Lees hier de inbreng van PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster:

De PvdA is tegen elke vorm van extremisme, oproepen tot haat en discriminatie. Het kan niet duidelijk genoeg zijn.

Van de daden van Isis kunnen we alleen maar gruwen. Van sympathie voor het gedachtengoed kunnen wij alleen maar de grootst mogelijke afstand nemen. De PvdA neemt hier zowel lokaal als landelijk zijn verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor het aanpakken en het voorkomen van radicalisering en extremisme. We verwachten hier van het college ook daadkracht.

Dhr. Khoulani uitte vóór de zomer sympathie voor Isis. Een terroristische organisatie, met afschuwelijke daden op het geweten. Daar namen wij uiteraard direct afstand van. Gelukkig deden alle partijen in de raad dat overigens, voor zover ik heb kunnen nagaan.

Na zich een tijd te hebben terug getrokken uit de discussie heeft ook dhr. Khoulani besloten terug te komen op zijn standpunt van destijds. Hoewel ik van zijn standpunt van toen nog altijd niet veel begrijp, siert het hem hier vanavond op deze uitspraken terug te komen. Juist hier moeten we het debat voeren. Niet van de zijlijn.

Er is echter nog een ander debat ontstaan. Een soort van wedstrijdje, wie het hardst afstand neemt van Isis, van Khoulani of van extremisme. Vandaag de apotheose van dit debat. Dat debat is wat mijn partij betreft volstrekt overbodig, als je kijkt hoe hier in deze raad en in de stad tegen extremisme wordt aangekeken. Dit debat helpt de internationale tragedie niet oplossen, dit leidt niet tot een oplossing voor de lokale uitdagingen. Dat helpt niemand.

Waar wij het wel over moeten hebben is hoe we voorkomen dat extreem gedachtengoed in onze stad weerklank vindt. Hoe we voorkomen dat jonge kinderen in de verleiding komen te radicaliseren. Hoe we intolerantie jegens andere opvattingen tegen gaan. Hoe we voorkomen dat hele groepen vanwege hun achtergrond worden weggezet of uitgesloten. Waardoor mensen zich niet meer veilig voelen in hun eigen stad.

Dat debat moeten wij op het scherpst van de snede voeren. Dat gaan wij binnenkort weer uitgebreid doen in overleggen over veiligheid, radicalisering, integratie, demonstraties etc. En ongetwijfeld ook weer in deze raadsvergadering. Gericht op een veilige stad, zonder racisme of geweld. Een stad waarin iedereen zich thuis kan voelen.

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster