In het nieuws: Stop met beboeten van daklozen

1 februari 2019

Wat de Haagse PvdA betreft krijgen daklozen opvang en begeleiding, in plaats boetes voor openbaar alcoholgebruik, wildplassen of bedelen. Dat bepleit raadslid Janneke Holman naar aanleiding van het debat in de gemeenteraad over de maatschappelijke opvang. Volgens Holman werkt het uitdelen van boetes averechts en worden hiermee de problemen voor daklozen alleen maar verergerd. “Daklozen moet je juist helpen om uit hun situatie te komen. Daarom stel ik voor om misstappen juist als aanleiding te gebruiken om mensen richting opvang en begeleiding te krijgen, in plaats van boetes uit te delen die vaak geen eens betaald kunnen worden.”

Holman stelt dat de handhaving nog te vaak naar een boete grijpt wanneer een dakloze de regels overtreedt. “Ik weet dat Haagse boswachters hiermee al goed bezig zijn. Zij treffen regelmatig daklozen in de bossen en parken aan, maar hebben oog voor degene die ze voor zich hebben en slingeren ze niet zomaar op de bon. Maar dat geldt nog niet altijd voor handhavers en de politie.” De Haagse PvdA volgt hiermee het voorbeeld van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, die recentelijk ook heeft gezegd geen boetes meer uit te delen aan daklozen. Holman heeft aan het stadsbestuur gevraagd om te onderzoeken of deze aanpak ook in Den Haag ingevoerd kan worden.​

Dagblad 070, 31 januari 2019