Door op 14 oktober 2015

In Memoriam: An Klein Meuleman

Na een korte periode van ziekte is An Klein Meuleman op zaterdag 3 oktober jl. toch nog vrij onverwacht overleden. An is ruim 84 jaar geworden. Zij laat twee dochters en schoonzoons, een zoon en schoondochter, acht kleinkinderen en zelfs 1 achterkleinkind na.

An Klein Meuleman is in de PvdA Den Haag vooral bekend geworden doordat zij jarenlang secretaris van de Werkgroep Ouderenbeleid is geweest. Zij heeft deze functie zeer actief en met veel enthousiasme vervuld, en was dan ook doorgaans de eerste contactpersoon voor degenen die graag meer wilden weten over de werkgroep en de onderwerpen die daar werden besproken.

Vanaf eind van de jaren ’70 tot halverwege de jaren ’90 is An tevens medewerkster geweest van de PvdA Tweede Kamer fractie, tot grote voldoening van een ieder met wie zij heeft samengewerkt.

An Klein Meuleman was altijd een heel vriendelijke vrouw, zeer sociaal betrokken, opgewekt, en altijd positief ingesteld.

Ook wij zullen An erg missen en we wensen haar familie en vrienden veel sterkte toe.

Het bestuur van de Partij van de Arbeid, afdeling Den Haag en de Werkgroep Ouderenbeleid van de PvdA Den Haag