Door op 23 februari 2015

In Memoriam: Herman van der Hoeven (1925-2015)

Op 13 februari is Herman van der Hoeven overleden,89 jaar oud. Hij was begin 50 er jaren Voorzitter van de PvdA afdeling Leiden, later gemeenteraadslid. Hij was werkzaam in de wereld van de Ziekenfondsen, in Leiden, later bij de koepelorganisatie in Utrecht, en vanaf 1969 voorzitter van het Socialistische Haagse Ziekenfonds, voorheen de Volharding. Een functie waarin wij hem als Haagse PvdA vooral hebben leren kennen.

Altijd voorop voor de belangen van zijn verzekerden , voor de vakbeweging en voor de PvdA . Hij leidde in Den Haag de demonstraties tegen de “medicijnknaak”, en steunde met Azivo de grote anti-kernwapen demonstraties. Een onbekend fenomeen, ook toen. Het was hem een zorg, het ging hem om de positie van gewone mensen, en hij nam verantwoordelijkheid.

Na zijn pensionering in 1986 bleef hij actief in het bestuurlijke en politieke wereldje. Hij schreef boeken,artikelen, en bleef de PvdA trouw tot zijn laatste adem. Tot het laats actief in onze Werkgroep Ouderen. Herman was een man die verantwoording nam, ook in zijn laatste dagen, toen hij slecht nieuws kreeg na een longontsteking. Het was een mooi en nuttig leven geweest, het was genoeg.

We zijn als PvdA Den Haag dankbaar voor zijn inzet en zijn kracht, en wensen zijn kinderen en familie veel sterkte. Bij de nog door hemzelf geregisseerde crematieplechtigheid klonk tot slot de “internationale”, voor wie het nog niet begrepen had. Herman van der Hoeven stond ergens voor, een Sociaal Democraat zonder compromissen.

Bestuur PvdA Den Haag

Jos Burgwal