Door op 5 december 2015

In memoriam Martha Tomeij (86)

Van vrijdag op zaterdag is onze lieve en actieve partijgenoot Martha Tomeij op 86-jarige leeftijd overleden. Martha was tot voor kort nog altijd zeer actief in de stad en voor onze partij. Altijd opgewekt, altijd in voor een praatje, altijd aanwezig.

Met weemoed vertrok Martha twee jaar geleden na een half leven uit Laak / Binckhorst wegens de sloop van de woningen aan de Vestaweg. Ze was daar altijd heel actief in de bewonersorganisatie. Even heeft ze genoten van een nieuw appartementje in Mariahoeve. Ze wist er ontzettend snel te aarden, maar liet haar vele contacten in Laak niet los. Bij vrijwel elke grotere ontmoeting of bijeenkomst was ze er, altijd even betrokken en persoonlijk geïnteresseerd.
Martha was haar hele leven bijzonder actief. Eerst samen met haar man, na zijn overlijden alleen. Tot enkele weken terug was ze actief in de werkgroep ouderenbeleid van de PvdA en was ze elke vrijdag actief als vrijwilliger op het partijkantoor. Partijbijeenkomsten bezocht ze steevast. Met vele verontschuldigingen ging ze de laatste jaren niet meer mee de straat op voor campagne, waar iedereen uiteraard volstrekt begrip voor had, maar zij zich schuldig over voelde. Het tekent haar enorme betrokkenheid bij onze vereniging.
Met Martha verliest de PvdA Den Haag een van haar trouwste leden. Een warme en positieve vrouw met een vuurrood hart. We gaan haar ontzettend missen.
We zullen Martha dinsdagavond 8 december aan het begin van onze ALV herdenken.
De fractie en het bestuur van de PvdA Den Haag