Door op 24 maart 2016

#InDeRaad: Bibliotheek is meer dan twinkel in ogen van kinderen

De bibliotheek is de plek waar je een boek kan lenen. De plek waar je als kind het gevoel kan krijgen dat je een kadootje krijgt, dat je zes weken mag houden. De plek waar het kind geïnspireerd raakt door Abeltje van Annie MG. Schmidt en Het Eiland Klaasje van Sjoerd Kuyper. En tegelijkertijd de plek waar je hoopt dat mama het toelaat dat je ook 1 of misschien wel 2 stripboeken mag lenen.

Vandaag spraken we in de Haagse Raad over de Beleidsvisie Bibliotheken. De bibliotheek is nog heel veel meer dan die twinkel in de ogen van kinderen. Bibliotheken zijn bereikbaarheid voor iedereen, ze zetten stevig in op achterstanden, bibliotheken hebben speciale aandacht voor de jeugd én voor ouderen. Het is bij uitstek de ideale plek voor studenten om er te studeren. Het bibliotheekgebruik onder migrantengroepen ligt hoger dan onder andere groepen, zeker onder tweede en derde generatie migranten. Bibliotheken blijken dus in staat een doelgroep te bereiken die andere instituties minder makkelijk bereiken. En ook de verbinding met kunst en cultuur sterk aanwezig in beleidsvisie. Het is een kans om migrantengroepen meer met kunst en cultuur in aanraking te laten komen. Onze sociaaldemocratische waarden worden in bibliotheekland met hoofdletters geschreven.

De beleidsvisie, hoe positief ook, is vooral een opsomming van voornemens, initiatieven en goede bedoelingen waar geen resultaten aan zijn gekoppeld. Niet alles van waarde, wat nastrevenswaardig is, is in cijfers te vangen. De wethouder verwees naar de jaarverantwoording, daarin kun je zien wat de resultaten  zijn. In die verantwoording zien we welke activiteiten zijn ondernomen maar niet wat de ambities waren. Dus ook niet wat het verschil is tussen ambities en realisatie is. Door op hoofdlijnen zicht te hebben op de realisatie van de gestelde ambities/doelen nog beter beleid gevoerd kan worden om projecten van bibliotheken zo succesvol mogelijk te realiseren. Daarom hebben we tijdens het debat in de raad  de wethouder nadrukkelijk opgeroepen om in de jaarverantwoording toe te voegen wat de op hoofdlijnen de gestelde doelen en ambities waren en in hoeverre deze tot realisatie zijn gekomen. We wethouder heeft hier welwillend op gereageerd.