Door op 21 januari 2016

#InDeRaad: duurzaamheid niet alleen voor happy few

Vandaag sprak de gemeenteraad over het programma werken aan duurzaam woningonderhoud 2016-2020. Al eerder deed woordvoerder wonen Rajesh Ramnewash zijn inbreng in de commissie. De PvdA is blij dat al haar punten zijn opgenomen in het programma.

 

Niet alleen voor de happy few

De PvdA heeft er voor gepleit dat het niet zo mag zijn dat duurzaamheid in de stad enkel is weggelegd voor mensen die dat kunnen betalen. De PvdA wil dat duurzaamheid voor elke inkomensgroep betaalbaar wordt. Er moet inzicht zijn hoe er per inkomensgroep wordt geïnvesteerd in duurzaamheid. Daarom zien we veel kansen in grootschalige inkoop van verduurzamingsmaatregelen door particuliere huishoudens. Dan wordt de aanschaf goedkoper en kunnen er meer Hagenaars gebruik van maken. De wethouder heeft aangegeven dit soort initiatieven te ondersteunen.

De hele stad moet meeliften

Het is niet meer dan normaal dat je huurhuis goed wordt onderhouden. Mensen voelen zich prettig in een goed huis. Goede isolatie, een werkende cv-ketel en goed onderhouden portieken moeten een vanzelfsprekendheid zijn. Helaas is dat nog lang niet altijd het geval. Verduurzaming zorgt voor verlaging van de woonlasten.

De PvdA heeft ervoor gepleit dat grote particuliere marktpartijen die woningen bezitten en verhuren worden betrokken en gestimuleerd worden om duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren. In het kader van renovatie vanwege achterstallig onderhoud heeft de gemeente mogelijkheden eigenaren aan te schrijven en eventueel af te dwingen om tot renovatie over te gaan. De wethouder heeft aangegeven in te zetten op een combinatie te maken dat renovatie altijd duurzaam dient te zijn.

Verduurzaming leidt ook meer tot werkgelegenheid voor mensen met een lager inkomen: Haagse banen en stageplekken. Op aandringen van de PvdA zal nu worden ingezet op de samenwerking met ROC Mondriaan en de Haagse Hogeschool voor stageprojecten en leerwerkbanen. Verduurzamen levert banen op, maar bovendien ook een enorme besparing van de woonlasten waar bewoners in de armere wijken het meest van kunnen profiteren. Een win-win situatie waar de hele stad van kan profiteren.