Door op 27 november 2015

#InDeRaad: Maak van Den Haag een fietsstad

Vandaag sprak de gemeenteraad over het Meerjarenprogramma Fiets 2015-2018, waarin het college haar visie op het fietsbeleid in Den Haag ontvouwde. Lobke Zandstra diende namens de PvdA samen met andere partijen  moties en amendementen in om aandacht te vragen om fietsen nog aangenamer, toegankelijker en veiliger te maken in de stad.

 

Bewoners moeten beter betrokken worden bij de plannen voor het toekomstige fietsbeleid. De PvdA vindt het belangrijk dat betrokken organisaties en geïnteresseerde bewoners ieder jaar met de gemeente om tafel gaan om in gesprek te gaan over het fietsbeleid. Daarnaast kunnen ook op stadsdeelniveau bewoners beter betrokken worden door bewonersorganisaties en fietsende Hagenaars uit te nodigen om mee te praten over bijvoorbeeld de aanleg van fietspaden en fietsenstallingen in de wijk. Wijkbewoners weten immers zelf het beste welke oplossingen passen in de buurt.

Het betrekken van bewoners is ook van belang omdat er grote verschillen zijn in het fietsgebruik tussen wijken. In de Schilderswijk zijn bijvoorbeeld nauwelijks veilige fietsroutes. De PvdA vraagt daarom aan het college om in 2016 te komen met een ontwerp voor de sterroute (veilige, snelle, brede fietsroutes) door de Schilderswijk. Het college had eerder aangegeven dat het ontwerp mogelijk pas in 2018 zou komen.

De afgelopen jaren zijn veel fietspaden geasfalteerd. Dat is goed nieuws, aangezien asfalt veel beter fietst dan tegels. De PvdA wil dat het college in kaart brengt hoeveel het zou kosten om ook de overige fietspaden te asfalteren. Om het aantrekkelijker te maken met de fiets naar de Haagse Markt en de Leyweg te gaan stemde de raad ermee in om het stallen in de Biesieklette overal de eerste dag gratis te maken.

Tot slot moeten bij de bouw van bijvoorbeeld nieuwe winkels of woningen voldoende fietsenstallingen worden gebouwd. Helaas kopen ontwikkelaars dit soms af. In de Grote Marktstraat is dit bijvoorbeeld gebeurd. Iedereen ziet de chaos die dat veroorzaakt. Daarom zou in het vervolg altijd het afkopen van de fietsparkeervoorziening moeten worden voorgelegd aan de raad.

Klik hier voor eerdere blogs over de fiets in de stad

 


In rotzooi wil niemand wonen. Daarom moeten alle straten van Den Haag op orde zijn: schoon, heel en veilig. Afval kun je kwijt in ondergrondse vuilniscontainers en er is alle ruimte voor de fiets. Groen in de stad is er nooit genoeg: blijven aanleggen dus! #elkestraatoporde