Door op 27 november 2015

#InDeRaad: Meer inzet op renovatie en onderhoud woningen

Donderdag sprak de gemeenteraad over de prestatieafspraken met de corporaties. Rajesh Ramnewash diende met succes namens de PvdA samen met andere partijen twee moties in. De PvdA heeft gepleit voor ambitieuze actie en een betere aanpak van renovatie en onderhoud.

 

 

De PvdA blijft grote zorgen houden over de sociale woningvoorraad. De PvdA wil dat iedereen goed kan wonen in onze stad. De stad groeit sneller dan verwacht en de druk op de woningmarkt neemt fors toe. Met de huidige groei is er binnen afzienbare tijd een tekort van 1500 woningen per jaar. De PvdA is daarom blij dat de wethouder onze motie die is ingediend tijdens de begrotingsbehandeling vorige maand heeft omarmd, en heeft toegezegd in januari met een noodplan te komen. Want dat is nodig: de woningproductie van betaalbare woningen moet flink omhoog. Van de 1500 extra woningen zal minimaal 30 procent sociaal moeten zijn conform het coalitieakkoord.

In dat perspectief zijn de prestatieafspraken die we vanavond bespreken eigenlijk al achterhaald. Het college moet snel aan de slag met de vernieuwde ambitie en de raad spoedig informeren over de in te zetten acties.

Onderhoud en renovatie

Er is een flinke inhaalslag nodig als het gaat om onderhoud van het corporatiebezit. Elke Hagenaar verdient een fatsoenlijke woning. Fatsoenlijk onderhouden woningen, met zo laag mogelijke energielasten. Investeringen daarin leiden bovendien tot werkgelegenheid. Het kan de PvdA niet genoeg zijn. De woningcorporaties geven aan fors te gaan investeren in grootschalige renovatie. Dat is een goed moment voor de gemeente om het buitenonderhoud of riolering ook aan te pakken. Of vice versa. Zo ervaren Hagenaars een daadwerkelijke omslag in hun directe woonomgeving. Bovendien zorgt werk met werk opnieuw voor meer werkgelegenheid. De PvdA heeft daarom een motie ingediend voor meer samenwerking en regie tussen gemeente en woningcorporaties bij renovatie en buitenonderhoud. Zeker bij prioriteitsgebieden zoals de Jan Luykenlaan of het Hoflandplein. Als gemeente hebben we al goede ervaringen met werk met werk tussen gemeentediensten, en vanaf 2017 is hier ook weer geld voor beschikbaar. Pak bij renovatie ook gelijk de buitenruimte aan!

Betaalbare woningen

Het is cruciaal dat we gaan voldoen aan de grote vraag naar betaalbare woningen. Hopelijk kunnen de corporaties en de aangetrokken private partijen meer dan ze nu beloven. Mocht dat niet zo zijn, dan zal de gemeente de oplossingen moeten vinden om iedereen een dak boven het hoofd te kunnen bieden. Alleenstaanden, ouderen, nieuwe Hagenaars, studenten. Iedereen die op zoek is naar een betaalbare woningen. Omdat fatsoenlijk wonen gewoon een grondrecht is.

 


Het is niet meer dan normaal dat je huis op orde is. Mensen voelen zich prettig in een goed huis. Goede isolatie, een werkende cv-ketel en goed onderhouden portieken moeten een vanzelfsprekendheid zijn. Helaas is dat nog lang niet altijd het geval. Daarom zorgt de PvdA dat er hard wordt ingezet door gemeente en corporaties om huizen op orde te houden.#iedereengoedwonen